STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Domov mládeže SPŠD Plzeň – přihlášky do DM

  • Karlovarská 99, Plzeň, 323 00
  • Průkopníků 290, Plzeň-Křimice, 322 00
  • Skrétova 29, Plzeň, 301 00
 

S umístěním do domova mládeže není automaticky počítáno v souvislosti s přijetím do školy.

Zájemci o domov mládeže – přihláška ke stažení 

Vyplněnou přihlášku s podpisy uchazeče a zákonných zástupců žádáme zaslat elektronicky na andrle@spsdplzen.cz. Žádáme o vyplnění platné e– mailové adresy v přihlášce do DM.

Přihlášky je možné zaslat i poštou na adresu: DM SPŠD, Karlovarská 99, Plzeň, 323 00

Následně bude vystaveno Rozhodnutí o přijetí do domova mládeže na školní rok 2023/24, kde budou sděleny veškeré informace ohledně nástupu do DM.

Přihlášky do domova mládeže zasílejte až po obdržení rozhodnutí o přijetí na jakoukoliv SŠ nebo VOŠ v Plzni.
Přeskočit na obsah