STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Starší akce domovů mládeže

Akce na domovech mládeže ve školním roce 2020/21

DM I - Projektový den na téma „Osobnostní rozvoj“

Dne 22. 06. 2021 proběhl v DM I projektový den na téma „Osobnostní rozvoj“. Žákyně pod vedením lektorky Mgr. Šárky Kuthanové (diplomovaný psycholog, lektor a kouč ve státním sektoru a v univerzitním prostředí), se seznámily se základními pojmy, které se vztahují k tématu „sociálně psychologické dovednosti“. Díky využití prožitkových technik mohly samy sebe lépe poznat a odhalit své silné stránky při procesu seberozvoje. V první fázi došlo k určení, pojmenování a postupnému odhalování vlastních interferencí a překážek, díky tomuto určení budou moci v dalších seminářích pracovat na vlastním rozvoji, a získané poznatky budou moci využívat pro celkový růst osobnostních rysů. Skrze vlastní aktivitu poznaly sebe samy a vyzkoušely si svoji osobitou verbální i neverbální komunikaci, samy pro sebe si uzpůsobily efektivní formy jednání, seznámily se s motivačními prvky a motivací jako takovou, prošly si tématem konflikt a chování v konfliktní situaci a v závěru projektového dne proběhl vhled do manažerských dovedností.

Závěr projektového dne věnovaly žákyně možnému rozvoji svého potenciálu a pracovaly na upevňování strategií, které si uvědomily při koučovacím rozhovoru a při následných prožitkových technikách k tématu seberozvoj. Celým projektovým dnem se prolínala témata motivace, motivačních prvků a jejich využití v běžných situacích. V průběhu celého projektového dne byly žákyně velmi aktivní a pozorné, při diskusi kladly věcné dotazy a přesně formulovaly své potřeby na rozvojové techniky. Díky řízené diskusi žákyně společně s lektorkou formulovaly požadavky na další projektový den a také své výzvy, které budou plnit v době do dalšího setkání.

Projektový den v našem domově mládeže navštívil i pan Pavel Andrle, vedoucí domova mládeže SPŠD Plzeň a s jeho průběhem byl spokojen.

Hana Sprušanská, vedoucí vychovatelka DM I

Ocenění Anděl 2020

Každým rokem oceňuje město Plzeň nominované dobrovolníky na nádherné akci „Andělský slet“. Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem nominovalo na ocenění „Anděl 2020“ i naší paní vychovatelku z DM I, paní Janu Uhlířovou. V letošním roce tato slavnostní ceremonie nemohla proběhnout a proto si cenu převzala z rukou ředitelky centra, paní Vlasty Fajfrlíkové. Paní vychovatelce blahopřejeme a přejeme hodně sil v její dobrovolnické práci.

Vodní záchranáři

16. září se naši chlapci z prvních ročníků zúčastnili besedy s vodní záchrannou službou. Během odpoledne se na Košuteckém jezírku dozvěděli něco málo o náročné práci záchranných složek, o poskytnutí první pomoci s ohledem na vlastní bezpečnost a vyzkoušeli si resuscitaci s přenosným defibrilátorem na dospělém člověku (figuríně). Vážné i vtipné historky našeho „přednášejícího“ zpestřily každou volnou chvíli a následný výlet za zmrzlinou ukončil krásné slunné odpoledne.

Září v DM I

Na domově mládeže nám začíná nový školní rok s přáním, ať jsme všichni zdraví a zvládneme všechny zadané úkoly. Velmi rádi přicházíme s pozitivní zprávou a hlavně s poděkováním. V pondělí 7. 9. 2020 v odpoledních hodinách žákyně DM I Adéla Kudláčková a Petra Mašková z 6. výchovné skupiny paní vychovatelky Květy Buškové neváhaly a poskytly první pomoc muži, který zkolaboval na Palackého náměstí s pravděpodobnou zástavou srdce. Za pomoci telefonické asistované resuscitace prováděly nepřímou masáž srdce až do příjezdu záchranářů, jejíž kvalitu provedení chválila i zasahující lékařka. Žákyním patří náš respekt a velký dík.

Akce na domovech mládeže ve školním roce 2019/20

Únor v DM I 

V měsíci únoru se žákyně DM I určitě nenudily. Mezigeneračnímu dobrovolnickému centru Totem jsme pomohly s organizací „Maškarního reje“. V projektovém dni „Osobnostní rozvoj 3“ jsme se naučily různé techniky sebehodnocení a na závěr jsme zvládly díky tomu sepsat motivační dopis. Některé žákyně v tomto měsíci úspěšně zakončily taneční. A protože máme jaro skoro za dveřmi, lákaly nás vycházky do přírody a z březových větviček jsme si nachystaly věnce ,které po jarních prázdninách dokončíme a vyzdobíme prostory domova mládeže.

Leden v DM I

Měsíc leden je časem nových plánů a předsevzetí, ale také posledním měsícem 1. pololetí školního roku a tak jsme žákyně většinou viděly s učebnicí nebo sešitem v ruce. O to důležitější je potřeba odpočinku a regenerace. Žákyně si v tomto měsíci vyzkoušely paličkování, dekupáž, protáhly si tělo v posilovně DM nebo při bowlingu. A naše nové plány ? V tomto měsíci jsme se zúčastnily setkání dobrovolníků v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru Totem a pomohly naplánovat jednorázové akce a oblasti, kde bychom chtěly poskytnout dobrovolnickou pomoc.

Prosinec v DM I

V prosinci to u nás vonělo jehličím a perníčky. Adventní čas žákyně trávily vánoční výzdobou a malováním perníčků. I naše dobrovolnice nezůstávaly pozadu a pomáhaly. V tomto měsíci například při Andělském zvonění.Vánoční atmosféru jsme také ladily na adventních trzích při zpívání koled nebo jsme jen poseděly nad šálkem dobrého čaje a cukroví. V tento předvánoční čas se mají plnit přání. I my jsme si jedno takové splnily a navštívily s děvčaty Laser game. Chceme vám všem v tuto chvíli popřát krásné Vánoce a mnoho štěstí v novém roce 2020.

Listopad v DM I

Měsíc listopad a adventní čas před námi. Na DM I měly žákyně možnost tento čas strávit mnoha způsoby. Naše dobrovolnice již pravidelně pomáhají dětem i seniorům v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru Totem. Tento měsíc seniorům pomohly v jejich hrnčířské dílně s výrobou drobných dárků. Máme již i jejich první zpětné vazby. Naše žákyně jsou nadšeny a přiznávají, že jim tato mezigenerační setkávání pomáhají v jejich životních postojích a pohledu na svět. Tento měsíc jsme se opět účastnily oblíbené akce „Kapka pro Totem“ a darovaly v Transfúzní stanici Plzeň krev. I tentokrát jsme k této nádherné aktivitě přivedly většinu žákyň poprvé. Během měsíce listopadu si žákyně zahrály bowling, načerpaly nové vědomosti a dovednosti v Projektovém dni zaměřeném na osobnostní rozvoj a vánočně provoněly DM při výrobě adventních věnců.

Říjen v DM I

Měsíc říjen byl na DM I zejména ve znamení pomoci druhým. Na začátku měsíce si žákyně poslechly přednášku Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem, která měla ohromný ohlas. Žákyně v těchto dnech již začínají pomáhat s doučováním dětí ze znevýhodněných rodin, docházejí za seniory a připravuje se možnost jejich spolupráce s Fakultní nemocnicí Plzeň a pomoc při aktivitách mentálně postižených osob. Pravidelně také pomáhají při jednorázových akcích. Tento měsíc pomáhaly připravit ubytování pro účastníky „Třetího festivalu – přehlídky uměleckých aktivit seniorů“ a pomohly také s organizací Halloweenu pro děti. Ale nejen o dobrovolnictví byl u nás měsíc říjen. Žákyně se zúčastnily Projektového dne zaměřeného na osobnostní rozvoj, odpočinuly si v solné jeskyni, procvičily si své jazykové schopnosti v Language Café a v závěru měsíce pomohly s podzimní výzdobou DM I.

Září v DM I

Prázdniny jsou za námi a v novém školním roce je mezi námi i spoustu nových tváří.
Aby se žákyně lépe seznámily, proběhlo v okolí Domova mládeže několik procházek zakončených piknikem nebo příjemným posezením. A pro ty odvážnější tady byl bouldering, návštěva lezeckého centra se velmi líbila a určitě nebyla poslední.

Přeskočit na obsah