STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Přijímací řízení – seznámení s podklady

Vážení zákonní zástupci uchazeče,

dne 3. 5. 2023 v čase od 7:00 do 7:30 hodin v kanceláři zástupkyně ředitelky školy Ing. Jany Benešové (Ak 37a) na adrese Karlovarská 99, Plzeň se můžete seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí dle ustanovení §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů pro obory vzdělání:

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

39-08-M/01 Požární ochrana

23-45-M/01 Dopravní prostředky

 

Jedná se o obory zakončené maturitní zkouškou, u kterých výuka probíhá na Karlovarské 99.

Přeskočit na obsah