STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Akademie řemesel v Rokycanech

Dne 13. října 2022 se konala Akademie řemesel v Rokycanech. Ing. Vladimír Beneš, pan Robin Kácha a žáci třídy PSD3 oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením na Vnitrostátní a mezinárodní dopravu Monika Mašková a David Šmíd zde od 9:00 do 13:00 hodin propagovali naše obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou i výučním listem a podávali informace budoucím zájemcům o studium. Žáci osmých a devátých ročníků místních základních škol projevovali zájem o naši školu, a tak doufáme, že se někteří z nich v budoucích letech zařadí mezi naše žáky.

Přeskočit na obsah