STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Akce domovů mládeže

Akce na domovech mládeže ve školním roce 2022/23

Listopad v DM I

Měsíc listopad byl v DM I plný zajímavých aktivit pro naše žákyně. Byly jsme se podívat v zákulisí Divadla J. K. Tyla, prošly jsme se historickým podzemím v Plzni a nenechaly jsme si ujít zahájení adventních trhů na náměstí Republiky. Pro velký zájem jsme si zopakovaly návštěvu solné jeskyně. Tento měsíc si také připomínáme Den válečných veteránů a stalo se pro nás tradicí a ctí, pomoci se sbírkou u příležitosti tohoto dne. A tak jste mohli v plzeňských ulicích potkat žákyně z DM I, nabízející s kasičkou vlčí máky. Naše dobrovolnice z Totemu se zapojily do přípravy a následné organizace dětské akce „Svatý Martin“. Akce byla připravena pro všechny děti, včetně dětí ze sociálně znevýhodněných rodin a rodin s dětmi válkou zasažené Ukrajiny.

Adventní vyrábění v DM IV

Dívky si vyrobily se svojí vychovatelkou Miluší Plechatou adventní výzdobu. Seznámily se s ubrouskovou technikou, kterou pak mohou využít třeba při výrobě vánočních dárků. Jejich krásné výrobky zpříjemňují atmosféru a navozují předvánoční náladu v DM.

Virtuální realita a její možnost

Jeden podvečer uspořádali žáci DM II seznámení s virtuální realitou. Průvodcem večera byl žák Daniel Beck, který své spolubydlící nejdříve seznámil s možnostmi a principy virtuální reality. Následně si žáci pomocí virtuálních brýlí v praxi vyzkoušeli různá virtuální prostředí a hry. Akce se setkala s velkým úspěchem a žáci si kromě nových informací odnesli i nevšední zážitky. Dane, děkujeme!

Co se skrývá pod pojmem virtuální realita? Původ termínu „Virtuální realita“ není jasný. Často se připisuje Damienovi Broderickovi, který použil tento termín ve svém sci-fi románu Judas Mandala. Vynálezce virtuální reality Jaron Lanier tvrdil, že tento název sám vymyslel. Podobný termín „umělá realita“ se díky Mironovi Kruegerovi používal už od 70. let 20. století.

Ve virtuální realitě jde o vytváření vizuálního, sluchového, hmatového či jiného zážitku, který budí dojem skutečnosti, přičemž k tomu obvykle potřebujete speciální brýle, helmu či alespoň chytrý telefon ve speciálním zobrazovacím zařízení pro generování realistických vjemů. Základem virtuální reality je pak běžně stereoskopické (vytváření různých vjemů pro každé oko – navozující iluzi trojrozměrného prostředí) zobrazující zařízení v podobě náhlavní soupravy, volitelně s jedním či několika periferiemi obsahujícími senzory pro snímání jejich pozice. Ty slouží zejména pro interakci s virtuálním prostředím (ovladače) nebo odhadu a vizualizaci pózy uživatele (senzory pro snímání pohybu).

Podzimní vyrábění z přírodnin a odpadového materiálu v DM IV

Odreagování od školních povinností pořešily žákyně se svojí vychovatelkou Miluší Plechatou relaxací při společném tvoření. Vznikly jednoduché či složitější koláže z vylisovaných barevných listů, novin, starých kalendářů a látek. Výtvory zdobí prostory DM.

DM v Katedrále sv. Bartoloměje

V pondělí 7. listopadu se žáci z domova mládeže na Karlovarské rozhodli navštívit Katedrálu svatého Bartoloměje v Plzni, která je nejvyšší kostelní věží v České republice. Při zdolávání všech 299 schodů se člověk se dost zadýchá, ale nádherný výhled na celé širé okolí stojí za to!

Něco se chystá

Připravit velký koncert není žádná sranda… Žáci konzervatoře z DM IV se již nyní snaží nic nezanedbat a už v těchto dnech začínají s důslednou přípravou. Držte nám všichni palce, ať se nám naše veledílo podaří. Pokud ano, budeme se moci všichni společně sejít a vychutnat si v březnu krásné umělecké okamžiky.

Na dohled od DM - návštěva Semlerovy rezidence

Listopadové odpoledne se skupina žákyň a žáka s vychovatelkou Mirkou Žákovou zúčastnila společné prohlídky Semlerovy rezidence na Klatovské třídě. V doprovodu průvodkyně si prošli byt Otakara a Jany Semlerových. Je to mimořádně rozsáhlý několikapodlažní bytový interiér, který vznikl v letech 1932 –1934.  Architekt Adolf Loos patří ke světově uznávaným architektům. Po Plzni jsou zpřístupněny i další Loosovy realizace.

Prohlídka se všem velmi líbila, rozhodně doporučujeme k návštěvě.

Halloween na DM II

Halloween na DM II aneb předvečer svátku Všech svatých vyšel letos na pondělí.

To jsme si samozřejmě nemohli nechat ujít a nahlédli do zvyků původem keltských, kdy se věřilo, že se 31. října objevuje most mezi světem mrtvých a živých. A jak silné má tento most základy?  To prověřili svým halloweenským řáděním chlapci a děvčata na Karlovarské.

Ostatně koukněte na fotky a posuďte sami. 😊

Akce v DM IV - Přednáška na téma "Šikana"

Pro kluky a dívky ze své skupiny si paní vychovatelka Bc. Dagmar Jeřábková připravila přednášku na téma „Šikana“. Žáky výklad velmi zaujal, protože se jednalo o skutečné příběhy z praxe jejich vychovatelky. Následná diskuze podnítila ke sdílení dalších případů ze strany žáků, objasnili si, co vše lze za šikanu považovat, jak se bránit.

Říjen v DM I

Měsíc říjen byl v DM I plný zážitků. Využily jsme hezkého podzimního počasí k vycházkám po Plzni a společně jsme díky výzdobě přenesly trochu toho podzimu i do prostoru domova mládeže. Toto období bývá ovšem také sychravé a tak měly žákyně možnost posílit svoji imunitu v solné jeskyni. 

Ani na naše tvořivé žákyně jsme nezapomněly. První dárky k Vánocům si mohly vytvořit díky vypalování do dřeva a mlsné jazýčky si pochutnaly na palačinkách. A naše nové dobrovolnice z Totemu si tento měsíc vybraly, kde budou chtít pomáhat. Mimo jiné budou navštěvovat i pět domovů seniorů, kde v těchto dnech dochází k prvním seznamovacím schůzkám.

Halloween v DM IV

Svátek Halloween má kořeny v prastaré tradici dávných Keltů a slaví se nejen v anglosaských zemích. V Česku má nedlouhou tradici hlavně ve vyrábění dekorací a výzdob, které se tvoří především z dýní. Dýně se různě zdobí nebo se vyřezávají strašidelné obličeje, uvnitř se zapalují svíčky. Dívky měly možnost v posledním říjnovém týdnu využít námětu a svojí fantazie, společně se sejít, pobavit se a vytvořit krásnou výzdobu v DM.

Za hezkou akci a vypěstované dýně děkujeme vychovatelce Miluši Plechaté.

Havelské trhy

Žáci a žákyně z DM II navštívili ve středu 12.října 2022 Havelské trhy na náměstí Republiky v Plzni. Zastavili se pro kousek štěstí u ,,Andělíčka“ , zhlédli tradiční řemeslné stánky a ochutnali něco málo z nabízených produktů. Akce byla zaměřená na prohlubování nových kamarádských vztahů.

Příjemně strávený večer v Plzni

Minulý týden si žáci a žákyně z DM II udělali krásnou procházku osvětlenou večerní Plzní. Nechali na sebe působit atmosféru, která sálala ze všech koutů města pomalu se halícího do tmy. Procházeli známá i neznámá zákoutí. Promenádovali se okolo zajímavých kulturně historických budov a hovořili spolu o pocitech z této vycházky. Uvědomili si, jak je město v noci magické a záhadné, a přitom působí přívětivě.

Akce DM IV "Jóga v praxi"

Také v novém školním roce pokračuje výuka jógy v DM IV pod vedením Mirky Žákové. 
Paní vychovatelka seznámila nové dívky s historií, druhy a celkově vlivem jógy na psychickou a fyzickou kondici člověka.
Teorii proměnily v praxi, rozpohybovaly klouby, páteř, spojily cvičení s dechem. Na závěr se děvčata uvolnila při relaxaci. 

Akce v DM IV „Podzimní vycházka za kulturou města Plzně“

Druhý říjnový týden provedla vychovatelka Miluše Plechatá nejen nové žákyně z DM IV centrem města. Vycházka byla vedena podzimně vybarvenými městskými sady a přilehlými ulicemi kolem náměstí. Následovala návštěva Havelského trhu na náměstí a poslech koncertu plzeňské country kapely Straw Hat.

Výběr kapely nebyl náhodný, neboť se děvčata s paní vychovatelkou v rámci relaxace a pohybových aktivit učí country tance.

Září v DM I

Na začátku školního roku děvčata v domově mládeže obnovují a navazují nová přátelství. Pro žákyně prvních ročníků byly připraveny seznamovací aktivity, mezi nimiž byl i piknik u jezírka na Košutce.

Žákyně 3. ročníku SZŠ a VOŠZ Karlovarská 99 Plzeň, připravily pro žákyně DM I prezentaci základní první pomoci s názornými ukázkami. Velký zájem byl mezi žákyněmi také o akci „Ukliďme Česko“ a zapojily se tak do společného úsilí za čistou přírodu.

V závěru měsíce v DM I proběhla prezentace Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem a je nám velkou ctí mezi námi přivítat 26 nových dobrovolnic.

Přeskočit na obsah