STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Jazyková příprava cizinců

Výuka  pro přihlášené žáky bude zahájena 1. listopadu 2022 a po té bude probíhat dle rozpisu časů výuky.

Rozpis časů výuky:

Den

Čas

každé pondělí

od 14:35 do 16:05 hod

každé úterý

od 14:35 do 16:05 hod

každý čtvrtek

od 7:10 do 7: 55 hod

 

Před první hodinou výuky bude vyučující na žáky z cizích škol čekat před vrátnicí hlavního vchodu Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 a odvede je do učebny.

O prázdninách výuka neprobíhá

 

Poskytování bezplatné jazykové přípravy ve středním vzdělávání

Jsme „pověřenou školou“ pro vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu dle vyhlášky č. 250/2022 Sb.

Jazyková příprava je určena pro žáky – cizince, kteří se vzdělávají v České republice méně než jeden rok.

Pro zařazení do skupiny je třeba vyplnit Žádost a připojit jako nedílnou součást k žádosti Čestné prohlášení.

Řádně a čitelně vyplněné dokumenty doručte do sekretariátu ředitelky školy na adresu Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99, 323 01 Plzeň.

Kontaktní osoba:

Lenka Matějková, e-mail: matejkova@spsdplzen.cz, telefon: 371 657 175

Pokud bude splněna podmínka vzniku skupiny daná minimálním počtem žáků, bude na našich stránkách zveřejněna informace o tom, v jakém čase bude výuka skupiny probíhat.

Забезпечення безкоштовного мовного навчання в середніх навчальних закладах

Ми являємось «уповноваженою школою» для навчання в групах мовної підготовки згідно з Указом № 250/2022 Зб.

Мовні курси призначені для іноземних студентів, які навчаються в Чехії менше одного року.

Для зарахування до групи необхідно заповнити Заяву та додати Афідевіт (письмове свідчення)  як невід’ємну частину заявки.

Правильно та розбірливо заповнені документи доставте до секретаріату директорки за адресою: Середній промисловий транспортний колледж, вул. Карловарська 99, 323 01 Плзень (Střední průmyslová škola dopravní Karlovarská 99, 323 01 Plzeň).

Контактна особа:

пані Ленка Матєйкова (Lenka Matějková), електронна пошта: matejkova@spsdplzen.cz,

телефон: 371 657 175

При виконанні умови зформування групи з мінімальною кількістю учнів, на нашому сайті буде опублікована інформація про те, в який час буде проходити навчання.

Přeskočit na obsah