STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Zájmová činnost DM

DM I (dívky)

Volný čas a jeho naplnění

Žákyním nabízíme formou zájmových kroužků smysluplné využití volného času. Prohlubujeme a rozvíjíme jejich estetické cítění, empatii, posilování obranyschopnosti organismu a manuální zručnost. Žákyně se mohou do zájmové a vzdělávací činnosti zapojit podle vlastního přání, zájmu a osobních možností.

Zájmové kroužky

 • Zdravotní kroužek
 • Posilovna
 • Kroužek šikovných rukou
 • Sportovní kroužek (sportovní hry, kruhový trénink, florbal, zumba, aerobic, stolní tenis, posilování, turistické vycházky)
 • Kroužek společenských her
 • Přírodně-výtvarný kroužek
 • Kuželky
 • Bouldrování
 • Kroužek vaření
 • Dobrovolnické práce ve spolupráci se střediskem TOTEM – péče o děti z problémového prostředí a seniory. Žákyně doučují děti ze ZŠ, dochází do domova důchodců, pomáhají organizovat zájmový kroužek pro děti z problémových rodin ve spolupráci s Ospod (Orgán sociálně – právní ochrany dětí).

Zapojení žákyní do environmentálních aktivit formou

 • tříděním odpadu
 • úsporou energií
 • úklidem a udržováním pořádku v okolí DM
 • ochranou přírody a spoluprací s Útulkem pro zvířata v nouzi v Plzni

Kulturní vyžití

 • návštěvy divadelních a filmových představení v Plzni
 • taneční kurzy
 • posezení v čajovně
 • využití permanentních vstupenek do plaveckých bazénů Plzeň Slovany a Lochotín
 • spolupráce s nadačním fondem „ Onkoláček“
 • bowling

DM II (chlapci)

 • sportovní volnočasové aktivity:
  – florbal 2x týdně
  – kopaná 2x týdně
  – košíková 1x týdně
  – posilovna
  – zumba
  – stolní tenis
  – předplatné do plaveckého bazénu
 • environmentální aktivity
  – spolupráce s Rančem u Šídlováku ,třídění odpadu, pravidelný úklid zelených ploch v areálu DM , exkurze,turistické vycházky
 • podpora vrcholových sportovců ,podpora společenské výchovy – taneční kurzy
 • fyzika hrou /škola/
 • kulturní vyžití – návštěva divadelních a filmových představení

DM IV - Skrétova ul.

 • divadlo
 • knihovna
 • předplatné do plaveckého bazénu

DM V - Křimice

 • diagnostika aut / dílny/
 • sálová kopaná
 • předplatné do plaveckého bazénu
 • environmentální aktivity (třídění odpadu,pravidelný úklid zelených ploch kolem areálu DM,turistické vycházky)
 • podpora společenské výchovy – taneční kurzy
 • kulturní vyžití – návštěva filmových představení
Přeskočit na obsah