STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Provoz a ekonomika dopravy – Komplexní logistika

Zajímá tě logistika, obslužné systémy nebo praktické využití logistiky v dopravě, zásobování, distribuci i jinde? Pojď studovat obor, který tě naučí teorii a uvede do praxe.

O oboru

Čtyřletý vzdělávací obor je zakončený maturitní zkouškou a poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Je určen všem chlapcům a dívkám, kteří mají zájem o dané studium.

Výuka a praxe

Studium kombinuje všeobecnou vzdělávací složku (základní všeobecné vzdělávání, společenskovědní a přírodovědné předměty) a odbornou složku výuky (odborné výběrové předměty jako je Logistika a obslužné systémy, Dopravní logistika, Počítačové odborné aplikace), aby bylo dosaženo úplného středního odborného vzdělání. 

Studenti získají zkušenosti i v rámci praktické výuky, která probíhá ve 4. ročníku přímo ve zvolených firmách nebo ve škole v rámci předmětu Praxe nebo Fiktivní firma. To přispívá k uplatnění žáků ve firmách po absolvování studia.

Žáci se během studia účastní exkurzí, besed a výstav, které prohlubují a doplňují probrané učivo. Dostanou se např. na překladiště Mělník, Lovosice nebo do výrobních závodů TPCA Kolín i Plzeňský Prazdroj. Tak dochází při studiu odborných výběrových předmětů k propojení výuky teoretické i praktické.

Něco navíc

Každoročně se žáci účastní celostátních logistických soutěží PR-DO-LOG a Logistik-junior. Dále soutěží ve Středoškolské odborné činnosti nebo v soutěžích, které se pořádají přímo ve spolupráci s konkrétními firmami – např. s Úřadem práce Plzeň a ČSAD Plzeň, a. s. 

Žáci mohou během studia získat oprávnění na řízení vysokozdvižného vozíku.

Naše škola dále spolupracuje se Svazem spedice a logistiky, Sdružením automobilových dopravců Česmad, Českými drahami, Leteckou záchrannou službou Líně, logistickými a dopravními firmami a s ostatními dopravními školami v České republice.

Uplatnění

Absolventi oboru logistiky se uplatní při vykonávání odborných prací a činností v logistických, dopravních a zasilatelských firmách. Při realizaci materiálového a informačního toku v zásobovacích, výrobních a distribučních řetězcích, dále při navrhování nejvhodnějšího způsobu balení, manipulace, skladování a přepravy zboží a při určování nejoptimálnější trasy a druhu přepravy zboží.

Studenti mohou po složení maturitní zkoušky pokračovat na všech typech vysokých škol a pomaturitního studia.

Přijímací zkoušky

Podmínkou pro přijetí je řádné ukončení základní školní docházky a zájem o obor logistika.

Školní a vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy.

Kontaktní osoba

Ing. Radmila Smětáková, SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

smetakova@dopskopl.cz, 371 657 123

Přeskočit na obsah