STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Základní informace EVVO

Kontakt, náplň práce

Ing. Jana Jindřichová
Koordinátorka Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň
telefon: 377 520 253, kl. 222
e-mail: jindrichova@dopskopl.cz
konzultační hodiny: pondělí 14:30 – 15:00 hod. sudý týden, čtvrtek 7:15 – 7:45 hod. lichý týden, nebo podle domluvy

Co je EVVO

Pojem „environmentální“ je upřednostněn před doposud užívaným, z vědecké terminologie převzatým názvem „ekologický“. Ekologie zkoumá vztahy organismů navzájem a jejich vztahy k životnímu prostředí. Environment, životní prostředí,obsahuje problematiku všech složek životního prostředí, včetně vzájemných vazeb – ekonomických, sociálních a právních.

Cíl EVVO

Vytvořit vzdělávací a informační systém, který povede ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a přispěje k výraznějšímu zapojení všech do řešení ekologických problémů a uvědomování si důsledků konání a chování jednotlivce i celého společenství na životní prostředí.

Kontaktní adresy

Krajský úřad Plzeňského kraje: www.plzensky-kraj.czevvo.plzensky-kraj.cz
Škroupova 18, 301 00 Plzeň, T: 377 195 111 E: evvo@plzensky-kraj.cz

Děti Země – Plzeň: www.detizeme.cz
Barrandova 16, 326 00 Plzeň, T: 377 420 482 E: dz.plzen@ecn.cz

Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva: www.desop.cz
Záchranná stanice živočichů:
Plzeň, Zábělská 75, 312 00 Plzeň, T: 777 145 960, 777 760 777 E: ptactvo@desop.cz

ENVIC, občanské sdružení: www.envic.czwww.envic-sdruzeni.cz
Prešovská 8, 301 00 Plzeň, T: 377 220 323 E: ic.plzen@envic.cz

Fakulta pedagogická ZČU v Plzni: www.fpe.zcu.cz/Envivychova
Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň

Klub ekologické výchovy o.s.: www.kev.ecn.cz
Pertoldova 3373, 143 00 Praha 4 – Modřany, T: 724 418 286 E: natur.svec@seznam.cz

Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky (KCVJŠ): www.kcvjs.cz
sady 5. května 42, 301 00 Plzeň, T: 377 350 420 E: sekretariat@kcvjs.cz

Nadační fond Zelený poklad: www.zelenypoklad.org
Americká 29, 301 38 Plzeň, T: 377 329 558, 777 793 726 E: info@zelenypoklad.org

NP a CHKO Šumava: www.npsumava.cz
Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk, Vedoucí oddělení středisek environmentální výchovy, Bc. Martina Kučerová, T:388 450 210, 731 530 447 E: martina.kucerova@npsumava.cz
SEV Vimperk, 1.máje 260, 385 01 Vimperk Ing. Romana Roučková, Mgr. Martina Volfová,T: 388 450 210, 731 530 366, 731 530 508 E: romana.rouckova@npsumava.czmartina.volfova@npsumava.cz
SEV a IS Kašperské Hory, Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory Ing. Miroslava Michnová, Ing. Milada Janošíková, Mgr. Kristýna Havlíčková, T: 376 582 734, 731 530 284 E: iskhory@npsumava.cz
SEV a IS Stožec, 384 44 Stožec 68 Bc. Pavlína Krupková, PhD. Ing. Dagmar Kozlová, Veronika Hrušovská, T: 388 335 014, 731 530 828 E: isstozec@npsumava.cz

Občanské sdružení Ametyst: www.ametyst21.cz
Koterovská 84, 326 00 Plzeň, T: 377 444 084, 605 702 744 E: ametyst@ametyst21.cz

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.: www.rra-pk.cz
Riegrova 1, 301 11 Plzeň, T: 377 237 679 E: slajsova@rra-pk.cz

Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS: www.zooplzen.czwww.iris.snadno.eu
Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň, T: 378 038 338 E: urbanovae@plzen.euholubovaz@plzen.euhykes@plzen.eu

Síť Environmentálních informačních center v Plzeňském kraji (ENVIC): www.envic.cz
Prešovská 8, 301 00 Plzeň, Tel.: 377 220 323 E: ic.plzen@envic.cz

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje: www.svkpl.cz
Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň, T: 377 224 249 E: svk@svkpl.cz

Svoboda zvířat: www.svobodazvirat.cz
Koterovská 84, 326 00 Plzeň, T: 377 444 084 E: info@svobodazvirat.cz

Zoologická a botanická zahrada města Plzně: www.zooplzen.cz
Pod Vinicemi 9, 323 73 Plzeň, T: 378 038 303 E: vobruba@plzen.eu

Přeskočit na obsah