STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Dopravní prostředky

Zajímá tě diagnostika a servis silničních vozidel? Chceš se věnovat dopravním prostředkům a rozumět jim?

Pojď studovat obor, který tě může dovést až ke strojírenství nebo logistice.

O oboru

Čtyřletý obor je určen zejména chlapcům a poskytuje kompletní odborné středoškolské vzdělání s maturitou. Podmínkou přijetí je řádné ukončení 9. třídy ZŠ a zájem o studium technického oboru. Záliba v motorismu je vítána! Do 1. ročníku přijímáme 30 žáků.

Výuka a praxe

Studium kombinuje všeobecnou vzdělávací a odbornou složku výuky, aby bylo dosaženo úplného středního odborného vzdělání. Studenti tak docházejí na odborné i výběrové předměty. Odborné předměty vyučujeme propojením teorie a praxe ve školních prostorách na Karlovarské 66 v Plzni. 

Žáci se seznámí s konstrukcí a uspořádáním všech částí automobilů, učí se odhalit jejich závady, pracují s moderními diagnostickými přístroji a získají kompletní znalost problematiky vozidel a dopravních prostředků. Znalosti dále prohlubují na exkurzích a výstavách.

Po dobu studia probíhá výuka anglického jazyka. Maturitní zkoušku skládají studenti z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky, 2 odborných předmětů a praktické zkoušky z odborných předmětů.

Absolventi tak mají po studiu ideální podmínky a předpoklady pro získání vyššího a vysokoškolského vzdělání v oborech dopravních, strojírenských i logistických.

Něco navíc

Během studia žáci získají řidičské oprávnění skupiny B a C na osobní a nákladní automobil a přednostně oproti jiným oborům mohou získat také řidičský průkaz sk. A (motocykl) nebo E (přípojná vozidla).

Výhodou studia je možnost absolvovat kurz Profesní způsobilosti řidiče pro nákladní automobil i zapojení do různých soutěží.

Uplatnění

Získaná kvalifikace umožní studentům uplatnit se při výkonu technicko-hospodářských funkcí, při práci technologického, konstrukčního, provozního a případně i obchodního charakteru. Lze se také uplatnit v samostatném podnikání v oborech, které souvisí se silniční automobilovou dopravou nebo se věnovat dále studiu strojírenství či logistiky.

Absolventi oboru mohou pracovat v dálkové automobilové i autobusové dopravě, jako prodejci aut v salonech, technici servisů i v STK, garážmistři nebo v řadách dopravní složky Policie ČR nebo v Armádě ČR jako automobiloví technici.

Přijímací zkoušky

Podmínkou pro přijetí je řádné ukončení základní školní docházky a zájem o technicky zaměřené studium a motorismus.

Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy.

Kontaktní osoba

Ing. Jan Šneberger, SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

sneberger@dopskopl.cz
Přeskočit na obsah