STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Mechanizace a služby – Požární prevence

Bavila by tě problematika požární bezpečnosti a vše, co s ní souvisí? Pojď studovat k nám, spolupracuj s hasiči a získej vzdělání v zajímavém oboru.

O oboru

Čtyřletý obor požární prevence s maturitou je určen všem žákům a žákyním, kteří absolvovali základní školu a mají zájem o studium s požárním zaměřením.

Výuka a praxe

Studium poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Výuka je proto složena z všeobecně vzdělávací složky a složky odborné (výběrové a odborné předměty). Studenti získají odpovídající znalosti a dovednosti v oblasti prevence, bezpečnosti staveb i v problematice požární bezpečnosti technologických zařízení, procesů a výroby v průmyslových odvětvích. Naučí se posuzovat požární nebezpečí elektrotechnických zařízení.

Jedním z cílů studia je naučit žáky ovládat požárně bezpečnostní předpisy a ČSN tak, aby je mohli aplikovat v požární praxi. Dále umět posuzovat požární nebezpečí v různých technologických zařízeních i procesech a na základě posouzení a vyhodnocení stanovit příslušná opatření.

Klíčové vědomosti jsou znalosti předpisů, požadavky požární bezpečnosti při projektování stavebních objektů a znalost požárního nebezpečí v technologických zařízeních. Také požární nebezpečí v zemědělství, dopravě a lesním hospodářství a znalost požární bezpečnosti v el. zařízeních.

Studenti se naučí posuzovat otázky související s předcházením požárů. Znalost problematiky požárního rizika umožní žákům vypracovávat a posuzovat projektovou dokumentaci požární ochrany. Znalosti z technologických procesů zase umožní žákům přípravu a provádění preventivních požárních kontrol. Žáci budou také moci zpracovávat tematické plány odborného školení zaměstnanců z oblasti požární ochrany, odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a odbornou přípravu preventistů požární ochrany. Současně budou schopni tyto úkoly osobně zajišťovat.

Něco navíc

Součástí studia je i možnost získat řidičské oprávnění skupin B, C + T. Z hlediska mechanizace se studenti seznámí také s technikou, její údržbou a servisem.

Po složení maturitní zkoušky se studenti mohou podrobit zkoušce odborné způsobilosti v požární ochraně před komisí stanovenou ministerstvem dle § 11 zákona České národní rady o požární ochraně č. 133/85 Sb. Na základě této zkoušky lze požádat o vystavení živnostenského listu pro podnikání v oblasti požární ochrany.

SPŠD Plzeň navíc spolupracuje s Hasičským záchranným sborem ČR, Krajským ředitelstvím Plzeň.

Uplatnění

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách, včetně Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku nebo na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Uplatní se v požárních sborech, ve státní správě i samosprávě, v soukromé podnikatelské činnosti v oblasti požární prevence i v prodeji nebo servisu techniky.

Přijímací zkoušky

Podmínkou pro přijetí je řádné ukončení základní školní docházky a zájem o oblast požární prevence a bezpečnosti.

 

Školní a vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy.

Kontaktní osoba

Ing. Miloslav Műller, SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

muller@dopskopl.cz, 371 657 202

Přeskočit na obsah