STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Rozmístění kabinetů a tříd

Umístění tříd v areálu Karlovarská ve školním roce 2022/23

Třída

Třídní učitel(ka)

Učebna

Třída

Třídní učitel(ka)

Učebna

DP1

Mgr. Jan Roubíček

A21

DP2

Mgr. Gabriela Buchtová

B13

MP1A

Ing. Jindřichová Jana

A03

MP2A

Mgr. Jiří Dlabač

A22

MP1B

Mgr. Tereza Svítková

A41

MP2B

Bc. Jiří Vítovec

A16

PBD1

Mgr. Daniela Bártíková

A25

PBD2

Mgr. Soňa Krausová

A14

PLG1

Mgr. Robert Pecko

A13

PLG2

Ing. Rostislav Jekielek

A11

PMD1

Ing. Alice Chocholová

A27

PMD2

Mgr. Blanka Felegy

A34

PSD1

Ing. Vladimír Beneš

A36

PSD2

Mgr. Adriana Karlovcová

A04

 

 

 

 

 

 

DP3

Ing. Plzák Jaroslav

B02

DP4

Mgr. Nesnídalová Marcela

A26

MPP3

PaedDr. Pančíková Dagmar

B05

MP4A

Ing. Peroutková Kubíková Marcela

B15

PBD3

Ing. Hýbnerová Anna

A31

MP4B

Ing. Šlapák Stanislav

A06

PLG3

Mgr. Chocholová Miroslava

A32

PLD4

Mgr. Říhová Romana

A33

PSD3

Mgr. Dušková Jiřina

B14

PLG4

Ing. Stahlová Michaela

A24

PMD3

Mgr. Roubal Roman

A23

PSD4

PaedDr. Fabianová Martina

B12

Rozmístění kabinetů učitelů v areálu Karlovarská 99 ve školním roce 2022/23 – pavilon A

0. patro

Ak01               Ing. Jindřichová Jana, Ing. Šlapák Stanislav

Ak03               Mgr. Žižková Hana (výchovná poradkyně)

Ak06               Mgr. Jan Roubíček, Mgr. Šulc Jan

AkTV1           Kabinet TEV – Mgr. Peleška Petr         

1. patro

Ak11               Ing. Jekielek Rostislav, Mgr. Krausová Soňa

Ak13               Ing. Zach Pavel, Mgr. Roubal Roman, Zaikovska Sofiia

Ak15               Ing. Pertlíček Jaroslav

Ak15c             Ing. Princl Jan (správce sítě)

Ak16               Mgr. Budilová Pavla, asistentka pedagoga

Ak 19a            Mgr. Žižková Hana, Ing. Hýbnerová

                                    – kabinet výchovného poradenství (správní řízení)

Ak19c             Ing. Šneberger Jan

Ak19d            Mgr. Pecko Robert (koordinátor ICT)

2. patro

Ak21               Ing. Hrubý Jan, Ing. Neduchal Petr, Ing. Bouda Jan

Ak22               Ing. Kvitová Danuše, Ing. Korytář Jindřich

Ak23               Mgr. Doudová Alena

Ak24               Mgr. Prokopcová Ilona, Ing. Stahlová Michaela, Ing. Alice Chocholová

Ak25               Mgr. Bártíková Daniela, Mgr. Dlabač Jiří, Mgr. Lindová Pavlína

Ak27               Mgr. Yvona Špetová , Mgr. Jäger Julie

3. patro

Ak31               Ing. Smětáková Radmila, Mgr. Nesnídalová Marcela, Ing. Wagner Antonín

Ak32               Ing. Žihlová Dita, Ing. Hýbnerová Anna (metodik prevence), Ing. Honková Alena

Ak33               Mgr. Chocholová Miroslava

Ak34               Mgr. Felegy Blanka, Mgr. Jan Mojžíš

Ak35               Ing. Beneš Vladimír            

Ak37a             Ing. Benešová Jana – zástupkyně ředitele

Ak37c             Mgr. Feřt Lukáš – zástupce ředitele

4. patro

Ak41a             Mgr. Pytlíková Bohumila, Mgr. Svítková Tereza

Ak41b             Mgr. Říhová Romana

Ak42               Mgr. Freiová Helena

 

Rozmístění kabinetů učitelů v areálu Karlovarská 99 ve školním roce 2022/23 – pavilon B

0. patro

B001a                         Ing. Michal Bórik, Bc. Vítovec Jiří

B001b                         Ing. Müller Miroslav, p. Siegr Jaroslav, Ing. Tůmová Světla

B003a                         Ing. Plzák Jaroslav

B003b                         Ing. Plzák Jaroslav

B010                           Ing. Prošková Martina, Mgr. Klímová Tereza

B011                           Mgr. Buchtová Gabriela, Mgr. Karlovcová Adriana

B012                           PaedDr. Pančiková Dagmar, Mgr. Pavla Rychetská

B013                           Mgr. Nagyová Andrea

B016                           Ing. Strejcová Daniela

B017                           Mgr. Krejčová Veronika, Mgr. Škubalová Jana

 

1. patro

B104                           Ing. Šleglová Helena, Mgr. Dušková Jiřina

B105                           PaedDr. Fabianová Martina, Ing. Peroutková Kubíková Marcela

Přeskočit na obsah