STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Historie školy

Historie výuky autoopravárenských a dopravních oborů vzdělání v Plzni a okolí sahá až do počátku padesátých let minulého století. V této době se začal zvyšovat počet podniků zaměřených na dopravu a opravárenství. Proto také vzrostla potřeba kvalifikovaných odborníků v těchto oblastech. To si vyžádalo vznik školy s dopravním a autoopravárenským zaměřením.

SPŠ dopravní, Plzeň má tedy dlouholetou tradici, která sahá až do roku 1967. Vznikla postupným sloučením plzeňských škol (Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Koterovská 85, Integrovaná střední škola řemesel a služeb, Plzeň, Karlovarská 99; Střední odborné učiliště dopravní, Plzeň, Poříční 17; Střední odborné učiliště technické, Plzeň, Sušická 25a; Střední zemědělská škola, Plzeň-Křimice, Průkopníků 290;). Cílem bylo vytvořit silnou a vyspělou střední školu se zaměřením na dopravní problematiku, která by dokonale využila svého potenciálu a tradic. Integrace školu posílila a zvýšila její význam v západočeském regionu.

K 30. 9. 2021 se na naší škole vzdělávalo 1 154 žáků, a to ve čtyřech oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou, v pěti oborech vzdělání zakončených výučním listem a v jednom oboru vzdělání denního nástavbového studia poskytujícího střední vzdělání s maturitní zkouškou.

V současné době jsme jednou z největších plzeňských škol. Vzděláváme ve dvou plně vybavených areálech, a to jednak na v Plzni na Lochotíně a pak Plzni-Křimicích. Součástí obou areálů jsou školní budovy, domovy mládeže, školní kuchyně a jídelny, tělocvičny, posilovny, venkovní sportoviště, společenský sál a salónky. Odborný výcvik probíhá jednak v dílnách praktického vyučování v Plzni-Křimicích, jednak přímo ve firmách. Spolupráce s podniky je pro nás velice důležitá, protože se neustále snažíme jít s novými trendy a přizpůsobovat se trhu práce.

Poskytujeme vzdělání zakončené maturitní zkouškou se zaměřením na:

– diagnostiku a servisní technologie

– dopravní a přepravní služby

– prevenci požární ochrany

– ochranu životního prostředí

Dále poskytujeme vzdělání zakončené výučním listem se zaměřením na:

– opravy a údržbu motorových vozidel (včetně specializace na elektronické vybavení vozidel)

– opravy karosérií (včetně povrchových úprav)

Kromě toho nabízíme dvouleté nástavbové studium Podnikání zakončené maturitní zkouškou. Všechny naše obory vzdělání lze studovat pouze v denním studiu.

Naše škola pro žáky organizuje:

– exkurze

– soutěže

– kurzy

– školení

SPŠ dopravní, Plzeň se zapojuje do mnoha projektů, programů a grantů jako například:

– Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání („Šablony III“)

– Integrovaný regionální operační program

– Národní sportovní agentura

– Operační program životního prostředí

– Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji atd.

Kromě vzdělávání žáků zajišťujeme také pro širokou veřejnost a organizace:

– provozování autoškoly

– opravy silničních vozidel a ostatních dopravních prostředků

– odborné kurzy a semináře dle požadavků zaměstnavatelů, firem a organizací

– ubytovací služby

– hostinskou činnost

Z hlediska výuky je v současné době naším cílem důsledné dodržování a zvyšování odborné úrovně dle vývojových trendů. Dále zavádění nových moderních technologií do výuky a úzká spolupráce s význačnými zaměstnavateli. Chceme tím co nejvíce přiblížit teorii k praxi, protože jen tak se žáci dobře uplatní na trhu práce.

Přeskočit na obsah