STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Podnikání

Máš výuční list, chceš studovat dál, získat maturitu a kompletní orientaci v podnikání, které se zaměřuje na dopravu? Chceš profesně růst? Zkus nástavbové studium!

O oboru

Dvouleté denní nástavbové studium je určeno všem úspěšným absolventům středního vzdělání s výučním listem a je zaměřené na silniční dopravu.

Výuka a praxe

Odborné studium tvoří předměty, které poskytují dopravní, společenské, právní a ekonomické vzdělání potřebné pro další profesní růst. Zároveň je kladen velký důraz na výuku cizích jazyků (anglického nebo německého).

Studenti během nástavby získají takové vědomosti, které mohou uplatnit nejen v dopravních a přepravních firmách, které zajišťují přepravu osob a zboží, ale i v ostatních firmách, které vyžadují ekonomické znalosti či znalosti jazykové.

V rámci studia dochází k propojení praktické a teoretické výuky. Žáci se účastní exkurzí, přednášek a výstav, které prohlubují a doplňují probrané učivo. Výuka probíhá v areálu školy v Plzni – Křimicích.

Uplatnění

Úspěšný absolvent je středoškolsky vzdělaný člověk s možnostmi uplatnění v EU, připravený pro výkon technicko-ekonomických i dělnických činností v oblasti dopravy.

Přijímací zkoušky

Uchazeči konají přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (učivo ZŠ) a jsou přijímáni i na základě dosahovaných výsledků v předchozím oboru s výučním listem.

Přihlášky ke studiu musí být odevzdány do 1. března příslušného kalendářního roku. Na obor nemusí být na přihlášce doložena zdravotní způsobilost uchazeče.

Školní a vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy.

Přeskočit na obsah