STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Autoelektrikář

Zajímáš se o silniční motorová vozidla, jejich elektrické a elektronické vybavení, elektromobily a vše kolem diagnostiky i opravy vozů? Studuj u nás!

O oboru

Tříletý obor poskytne žákům i žákyním střední vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem. Je určen všem, kteří úspěšně ukončili základní školu.

Výuka a praxe

V rámci studia se žáci zaměří na opravování elektrického a elektronického vybavení silničních motorových vozidel, včetně elektromobilů, i jejich elektrických funkčních celků. Naučí se provádět diagnostiku, demontáže, kontroly a opravy jednotlivých částí a jejich montáže včetně funkční kontroly po provedené opravě. 

Absolventi oboru umí samostatně vykonávat údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického příslušenství motorových vozidel. Rozumí konstrukci a funkci těchto zařízení. Podle technické dokumentace umí vyhledávat a odstraňovat vzniklé závady. Dle vlastní volby používají montážní prostředky, měřící a diagnostickou techniku a jsou seznámeni se základními prvky a obvody pro řízení jednoduchých procesů. 

Po určité praxi je absolvent schopen s pomocí technické dokumentace nahrazovat aktivní elektronické prvky elektrické výbavy vozidel ekvivalentními součástkami, při zachování původních technických parametrů. Ovládá odbornou terminologii typickou pro elektrotechniku a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů.

Během studia mají žáci na výběr studium anglického nebo německého jazyka. Kompletní výuka všech učebních oborů probíhá v areálu školy v Plzni – Křimicích. Veškerá činnost na motorových vozidlech probíhá v souladu s ekologickými hledisky a zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Při hodnocení žáků klademe důraz na praktické vědomosti a dovednosti a celkové propojení praktické a teoretické výuky.

Něco navíc

Součástí vzdělávání je získání řidičského průkazu skupiny B a C. Zájemci mohou získat i profesní průkaz řidiče. Během studia se žáci také pravidelně účastní exkurzí, přednášek a výstav, které prohlubují a doplňují probrané učivo.

Uplatnění

Absolventi mohou po obdržení výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce absolvovat kurz s přezkoušením ze zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (nahrazuje vyhlášku č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice). Dále lze pokračovat v nástavbovém studiu, které je zakončené maturitou.

Přijímací zkoušky

Podmínkou pro přijetí je řádné ukončení základní školní docházky a zdravotní způsobilost potvrzená lékařem. Přijímací zkoušky se na tento obor nekonají, studenti jsou přijímáni na základě výsledků na základní škole a zájmu o obor.

Školní a vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy.

Přeskočit na obsah