STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Autolakýrník

Bavilo by tě pracovat s lakýrnickými postupy, míchat barvy, tónovat, opravovat lakované výrobky, pracovat s písmomalířstvím? Máme tu obor pro tebe!

O oboru

Tříletý obor je určen všem žákům, kteří splnili povinnou školní docházku a mají zdravotní způsobilost potvrzenou lékařem. Střední vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou a výučním listem.

Výuka a praxe

Studium se věnuje přípravě budoucích autolakýrníků, kteří se samostatně orientují ve všech lakýrnických pracovních postupech a míchání i tónování barev na stejný odstín při opravách hotových lakovaných výrobků. Absolventi umí připravit podle konkrétního pracovního úkolu pracoviště, potřebné pomůcky, seřídit i obsluhovat přístroje

Absolventi umí využívat základní zdroje informací, důležité pro orientaci v pracovním i mimopracovním životě. Dovedou posoudit přímé i nepřímé vlivy své výrobní činnosti na životní prostředí, hodnotit je a zaujmout k nim odpovědná stanoviska. Dále dodržují zásady a předpisy bezpečnosti a hygieny práce.

V rámci studia dochází k propojení praktické a teoretické výuky. Žáci se účastní exkurzí, přednášek a výstav, které prohlubují a doplňují probrané učivo. Během studia si lze vybrat anglický nebo německý jazyk. Kompletní výuka všech učebních oborů probíhá v areálu školy v Plzni – Křimicích.

Něco navíc

Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Uplatnění

Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi jsou absolventi schopni samostatně zhotovovat autolakýrnické, lakýrnické, malířské a písmomalířské práce na všech běžných druzích podkladů. Mohou vykonávat práci s použitím vhodných nátěrových a nástřikových barev, laků a dalších aplikačních látek. Jsou schopni uplatnit se v živnostenské sféře i v oblasti služeb. O žáky vyučené v oboru autolakýrník je velká poptávka z řad firem.

Po získání výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce lze pokračovat v nástavbovém studiu, které je zakončeno maturitou.

Přijímací zkoušky

Podmínkou pro přijetí je řádné ukončení základní školní docházky a zdravotní způsobilost potvrzená lékařem. Přijímací zkoušky se na tento obor nekonají, studenti jsou přijímáni na základě výsledků na základní škole a zájmu o obor.

Školní a vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy.

Přeskočit na obsah