STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Úřední deska

Název školy:

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

Zřizovatel:

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň

Právní forma:

Příspěvková organizace

Ředitelka školy:

Ing. Irena Nováková

Sídlo školy:

Karlovarská 1210/99

323 00 Plzeň

Odloučená pracoviště:

Průkopníků 290, 322 00 Plzeň-Křimice

Skrétova 29, 301 00 Plzeň (Domov mládeže IV)

IČ : 69457930

DIČ : CZ69457930

REDIZO : 610 100 530

IZO školy : 110 100 549

IZO DM : 110 100 565

IZO ŠJ : 110 100 573

Příjem dokumentů:

1. Osobní doručení – dokumenty v analogové a digitální podobě, doručované na přenosných technických nosičích dat (CD, DVD, USB), se přijímají v centrální podatelně školy na ekonomickém oddělení

2. Poštovní doručení – adresa školy:

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň Karlovarská 99, 323 00 Plzeň

3. Elektronickou poštou na adresu: spsdplzen@spsdplzen.cz; krimice@spsdplzen.cz

4) Datovou schránkou – ID schránky školy:

ysvgw83

Telefonické spojení:

Areál Karlovarská: 371 657 111

Areál Křimice: 377 822 310

Bankovní spojení:

Bankovní účet: 177679864/0300

Internetové stránky: www.spsdplzen.cz

Dokumenty a směrnice:

1. Školní řád

2. Vnitřní řád domova mládeže

3. Vnitřní řád školní jídelny

4. Zprávy o činnosti organizace řízené Plzeňským krajem (výroční zprávy)

5. Směrnice k vyřizování stížností

6. Směrnice o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.)

Přeskočit na obsah