STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Provoz a ekonomika dopravy – Bezpilotní systémy (Drony)

Studuj teoretické i praktické zaměření na bezpilotní systémy, které tě naučí znát kompletní legislativu pro létání s drony a jejich využití v praxi pro různé účely!

O oboru

Čtyřletý vzdělávací obor je zakončený maturitní zkouškou a poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Je určen všem, které láká dané zaměření studia.

Výuka a praxe

Studium kombinuje všeobecnou vzdělávací složku (základní všeobecné vzdělávání, společenskovědní a přírodovědné předměty) a odbornou složku výuky (odborné výběrové předměty jako Bezpilotní prostředky, Bezpilotní systémy a programy, Počítačové odborné aplikace), aby bylo dosaženo úplného středního odborného vzdělání. 

Studenti získají zkušenosti i v rámci praktické výuky, která probíhá ve 4. ročníku přímo ve zvolených firmách nebo ve škole v rámci předmětu Praxe nebo Fiktivní firma. To přispívá k uplatnění absolventů ve firmách.

V rámci studia se žáci seznámí také se všemi druhy doprav a s logistikou při přepravě zboží. Nahlédnou do výuky ekonomiky, kde se připraví na samostatné podnikání na živnostenský list. Od 2. ročníku se budou věnovat odborným znalostem z oblasti bezpilotních prostředků a provozu dronů. Studenti se s drony naučí létat, fotit, natáčet videa a vše následně zpracovat.

Žáci budou znát legislativu pro létání s hobby i komerčními drony a budou připraveni složit zkoušku na Úřadu pro civilní letectví ÚCL. S tou pak mohou provádět veškeré letecké práce s drony.

Něco navíc

V rámci prohloubení praktických znalostí i učiva se studenti účastní exkurzí, besed a výstav. Žáci se také účastní Středoškolské odborné činnosti nebo soutěží, které se pořádají přímo ve spolupráci s konkrétními firmami.

Naše škola dále spolupracuje se Svazem spedice a logistiky, Leteckou záchrannou službou Líně, Aeroklubem Plzeň-Letkov, firmou DJI Telink, Správou informačních technologií města Plzně DronySIT, ZČU v Plzni a s ostatními dopravními školami v České republice.

Uplatnění

Studenti mohou po složení maturitní zkoušky pokračovat na všech typech vysokých škol a pomaturitního studia.

Přijímací zkoušky

Podmínkou pro přijetí je řádné ukončení základní školní docházky a zájem o obor.

Školní a vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy.

Kontaktní osoba

Ing. Marcela Nesnídalová, SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

nesnidalova@dopskopl.cz, 371 657 131

 

Přeskočit na obsah