STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Autotronik

Zajímá tě automobilové odvětví a hlavně novinky v oblasti diagnostiky, oprav a údržby motorových i elektro vozidel?

Pojď studovat nejnovější obor v sektoru auto moto!

O oboru

Čtyřletý obor autotronik s maturitou je určen všem žákům, kteří splnili povinnou školní docházku, přijímací kritéria a zdravotní způsobilost doloženou lékařem. Do 1. ročníku přijímáme 60 žáků.

Výuka a praxe

Studium kombinuje výuku teoretických předmětů v učebnách, odborných učebnách a laboratořích a odborný výcvik ve školních dílnách, které jsou vybaveny novými automobily i diagnostickými přístroji na pracovištích autoopraven. Vyučuje se v areálu školy v Plzni – Křimicích.

V rámci studia probíhá také výuka cizích jazyků v 1. a 2. ročníku, konkrétně jazyk anglický a německý, případně ruský. Ve 3. a 4. ročníku studenti pokračují ve výuce jedné cizí řeči podle vlastního výběru, včetně odborného jazykového zaměření.

Odborné vzdělání tvoří předměty, které poskytují studentům ucelený přehled o moderních silničních vozidlech a naučí je jim porozumět z hlediska konstrukce, technologie, výroby, oprav, ale i elektrických a elektronických systémů. 

Důležitou součástí studia je výuka diagnostiky motorových vozidel v praxi. Naše škola má uzavřenou smlouvu o spolupráci s mnoha firmami, které se zabývají servisem i prodejem automobilů a kde naši žáci vykonávají souvislou praxi.

Na konci 3. ročníku mohou žáci vykonat závěrečné zkoušky z oboru automechanik a získat tak výuční list. Na konci 4. ročníku skládají studenti maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky, předmětu motorová vozidla a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Po jejím složení a ukončení studia mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole. Lze si také rozšířit kvalifikaci o další výuční list v jiném oboru vzdělání (např. karosář, autolakýrník).

Něco navíc

Součástí výuky je příprava k získání řidičského oprávnění pro skupiny B a C i možnost získat profesní průkaz. Ihned po ukončení vzdělání mohou absolventi absolvovat kurz a přezkoušení ze zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (nahrazuje vyhlášku č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice).

Pro studenty máme připravené exkurze, přednášky a výstavy, které doplňují a prohlubují vybrané učivo a reálný pohled do oblasti silničních vozidel.

Uplatnění

Vysoce kvalifikovaní odborníci pro údržbu, diagnostiku a opravy vozů najdou uplatnění především v autoopravárenské praxi, ve výrobě automobilů a v živnostenském podnikání.

Přijímací zkoušky

Uchazeči konají zkoušku z Českého jazyka a Matematiky a jsou přijímání také na základě dosahovaných výsledků na základní škole a na základě zájmu o obor.

Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy.

Přeskočit na obsah