STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Provoz a ekonomika dopravy – Manažer dopravy

O oboru

Čtyřletý obor vzdělání se zaměřením Manažer dopravy je určen pro chlapce a dívky, poskytuje úplné střední odborné vzdělání, které je zakončeno maturitní zkouškou. Úplné střední odborné vzdělání je zajištěno všeobecně vzdělávací složkou výuky (základní všeobecné vzdělávací, společenskovědní a přírodovědné předměty) a odbornou složkou výuky(odborné a výběrové předměty), která je zaměřena k přípravě na složení státní i profilové části maturitní zkoušky. Profilová část maturitní zkoušky je složena z praktické zkoušky (forma písemná či obhajoba práce) a z ústní zkoušky ze dvou hlavních předmětů – jeden z oblasti dopravního vzdělávání a druhý z oblasti ekonomického vzdělávání.

Součástí studia je i možnost získání řidičského oprávnění skupiny B.

 

Výuka a praxe

Během studia žáci získávají praktické zkušenosti v rámci praktické výuky, která probíhá v reálných firmách, a to ve druhém a třetím ročníku formou souvislé čtrnáctidenní praxe a ve čtvrtém ročníku formou souvislé praxe vždy jeden den v týdnu jedenkrát za 14 dní. Další praktická výuka je zabezpečena předmětem Fiktivní firma. Získanou středoškolskou kvalifikaci může absolvent uplatnit při vykonávání odborných prací a činností v logistických, dopravních a zasilatelských firmách, a to zejména při zajišťování komunikace s dodavateli i zákazníky, při zavádění nových projektů a procesů ve firmě a při řízení kolektivu ve vedoucích funkcích.

Ve výuce odborných výběrových předmětů dochází k propojení praktické a teoretické výuky. Žáci se účastní četných exkurzí, besed a výstav, které prohlubují a doplňují probrané učivo. Dále soutěží v Středoškolské odborné činnosti nebo soutěžích, které se pořádají přímo ve spolupráci s konkrétními firmami, Úřadem práce, Krajským úřadem Plzeňského kraje a dalšími sociálními partnery.

SPŠ dopravní, Plzeň spolupracuje se Svazem spedice a logistiky, Sdružením automobilových dopravců Česmad, Českými drahami, Leteckou záchrannou služkou Líně, logistickými a dopravními firmami a s ostatními dopravními školami v České republice.

Uplatnění

Absolventi se mohou ucházet o studium na všech typech VŠ a pomaturitního studia.

Kontaktní osoba

Ing. Anna Hýbnerová,

SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
e-mail: hybnerova@dopskopl.cz
tel.: 371 657 132

Přeskočit na obsah