STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Maturitní zkoušky Karlovarská

Informace k maturitním zkouškám ve školním roce 2022 – 2023

Jarní zkušební období

Podání přihlášky ředitelce školy: do 1. prosince 2022

Odevzdání vlastních literárních děl k rukám ředitele: do 31. března 2023

Společná část maturitní zkoušky

Zkušební předmět

Didaktický test

Časový limit

Český jazyk a literatura

od  2. května 2023 do 5. května 2023

85 minut

Anglický jazyk

od  2. května 2023 do 5. května 2023

110 minut (40 +70 minut)

Německý jazyk

od  2. května 2023 do 5. května 2023

110 minut (40 +70 minut)

Ruský jazyk

od  2. května 2023 do 5. května 2023

110 minut (40 +70 minut)

Matematika

od  2. května 2023 do 5. května 2023

135 minut

Výsledky ze společné části maturitní zkoušky budou známé do 15. května. 2023

Profilová část maturitní zkoušky

Třída

Profilové zkoušky

Termíny

DP4

písemná zkouška z českého jazyka a literatury

písemná zkouška z cizího jazyka (pokud si žák CIJ zvolí)

praktická zkouška

ústní zkoušky (CJL, CIJ, DOV, SIV)

od 3. dubna 2023

od 3. dubna 2023

od 3. dubna 2023

od 16. května do 26. května 2023

MP4A

písemná zkouška z českého jazyka a literatury

písemná zkouška z cizího jazyka (pokud si žák CIJ zvolí)

obhajoba maturitní práce

ústní zkoušky (CJL, CIJ, PBS, PPO)

od 3. dubna 2023

od 3. dubna 2023

od 16. května do 26. května 2023

od 16. května do 26. května 2023

MP4B

písemná zkouška z českého jazyka a literatury

písemná zkouška z cizího jazyka (pokud si žák CIJ zvolí)

obhajoba maturitní práce

ústní zkoušky (CJL, CIJ, PBS, PPO)

od 3. dubna 2023

od 3. dubna 2023

od 16. května do 26. května 2023

od 16. května do 26. května 2023

PLD4

písemná zkouška z českého jazyka a literatury

písemná zkouška z cizího jazyka (pokud si žák CIJ zvolí)

praktická zkouška

obhajoba maturitní práce

ústní zkoušky (CJL, CIJ, EKO, RMV, DOP)

od 3. dubna 2023

od 3. dubna 2023

od 3. dubna 2023

od 16. května do 26. května 2023

od 16. května do 26. května 2023

PLG4

písemná zkouška z českého jazyka a literatury

písemná zkouška z cizího jazyka (pokud si žák CIJ zvolí)

praktická zkouška

obhajoba maturitní práce

ústní zkoušky (CJL, CIJ, EKO, KOL)

od 3. dubna 2023

od 3. dubna 2023

od 3. dubna 2023

od 16. května do 26. května 2023

od 16. května do 26. května 2023

PSD4

písemná zkouška z českého jazyka a literatury

písemná zkouška z cizího jazyka (pokud si žák CIJ zvolí)

praktická zkouška

obhajoba maturitní práce

ústní zkoušky (CJL, CIJ, EKO, SDP)

od 3. dubna 2023

od 3. dubna 2023

od 3. dubna 2023

od 16. května do 26. května 2023

od 16. května do 26. května 2023

Maturitní zkouška 2023 z českého jazyka a literatury (CJL)

Maturitní zkouška se skládá z části profilové a části společné. Profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury tvoří ústní zkouška a písemná práce.

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury

Žák si vylosuje číslo pracovního listu z vlastního seznamu literárních děl.

Písemná práce z českého jazyka a literatury

Žák vytvoří souvislý text na dané téma, jehož rozsah je minimálně 250 slov. Práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání.

Maturitní zkouška 2023 z cizího jazyka (CIJ)

Maturitní zkouška se skládá z části profilové a části společné. Profilovou zkoušku z cizího jazyka tvoří ústní zkouška a písemná práce.

Ústní zkouška z cizího jazyka

Žák si vylosuje číslo pracovního listu.

Písemná práce z cizího jazyka

Písemná práce se skládá ze dvou částí. Rozsah písemné práce delšího textu je 130-150 slov. Rozsah kratšího textu je 70-80 slov. Písemná práce trvá 60 minut.

Podzimní zkušební období

Podání přihlášky řediteli školy: do 26. června 2023

Odevzdání vlastních literárních děl k rukám ředitele: do 30. června. 2023

Společná část maturitní zkoušky

Zkušební předmět

Didaktický test

Časový limit

Český jazyk a literatura

od 1. září 2023 do 10. září 2023

85 minut

Anglický jazyk

od 1. září 2023 do 10. září 2023

110 minut (40 +70 minut)

Německý jazyk

od 1. září 2023 do 10. září 2023

110 minut (40 +70 minut)

Ruský jazyk

od 1. září 2023 do 10. září 2023

110 minut (40 +70 minut)

Matematika

od 1. září 2023 do 10. září 2023

135 minut

Výsledky ze společné části maturitní zkoušky budou známé do 10. září 2023

Profilová část maturitní zkoušky

třída

profilové zkoušky

termíny

DP4

písemná zkouška z českého jazyka a literatury

písemná zkouška z cizího jazyka (pokud si žák CIJ zvolí)

praktická zkouška

ústní zkoušky (CJL, CIJ, DOV, SIV)

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

MP4A

písemná zkouška z českého jazyka a literatury

písemná zkouška z cizího jazyka (pokud si žák CIJ zvolí)

obhajoba maturitní práce

ústní zkoušky (CJL, CIJ, PBS, PPO)

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

MP4B

písemná zkouška z českého jazyka a literatury

písemná zkouška z cizího jazyka (pokud si žák CIJ zvolí)

obhajoba maturitní práce

ústní zkoušky (CJL, CIJ, PBS, PPO)

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

PLD4

písemná zkouška z českého jazyka a literatury

písemná zkouška z cizího jazyka (pokud si žák CIJ zvolí)

praktická zkouška

obhajoba maturitní práce

ústní zkoušky (CJL, CIJ, EKO, RMV)

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

PLG4

písemná zkouška z českého jazyka a literatury

písemná zkouška z cizího jazyka (pokud si žák CIJ zvolí)

praktická zkouška

obhajoba maturitní práce

ústní zkoušky (CJL, CIJ, EKO, KOL)

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

PSD4

písemná zkouška z českého jazyka a literatury

písemná zkouška z cizího jazyka (pokud si žák CIJ zvolí)

praktická zkouška

obhajoba maturitní práce

ústní zkoušky (CJL, CIJ, EKO, SDP)

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

od 1. září do 20. září 2023

Maturitní zkouška 2023 z českého jazyka a literatury (CJL)

Maturitní zkouška se skládá z části profilové a části společné. Profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury tvoří ústní zkouška a písemná práce.

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury

Žák si vylosuje číslo pracovního listu z vlastního seznamu literárních děl.

Písemná práce z českého jazyka a literatury

Žák vytvoří souvislý text na dané téma, jehož rozsah je minimálně 250 slov. Práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání.

Maturitní zkouška 2023 z cizího jazyka (CIJ)

Maturitní zkouška se skládá z části profilové a části společné. Profilovou zkoušku z cizího jazyka tvoří ústní zkouška a písemná práce.

Ústní zkouška z cizího jazyka

Žák si vylosuje číslo pracovního listu.

Písemná práce z cizího jazyka

Písemná práce se skládá ze dvou částí. Rozsah písemné práce delšího textu je 130-150 slov. Rozsah kratšího textu je 70-80 slov. Písemná práce trvá 60 minut.

Přeskočit na obsah