STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Karosář (Autoklempíř)

Zajímala by tě práce s ručním zpracováním kovů, jemných plechů a profilů i odborná výroba a opravy karoserií? Pojď studovat k nám!

O oboru

Tříletý obor je určen všem žákům, kteří splnili povinnou školní docházku a mají zdravotní způsobilost potvrzenou lékařem. Střední vzdělání je ukončeno výučním listem.

Výuka a praxe

Během studia se žáci nejprve seznámí se základy ručního zpracování kovů, s operacemi vyskytujícími se při zpracování jemných plechů a profilů, s jejich povrchovými úpravami a spojováním. Volí optimální technologické postupy výroby jednoduchých dílů, používají vhodné nástroje, nářadí, pomůcky a stroje a seřizují je. Poté prohlubují své odborné znalosti při výrobě a opravách karoserií a skříní silničních vozidel.

Absolventi dovedou ve své profesní oblasti identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat optimální řešení i stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je. Mají základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání a orientují se i v základních ekonomických otázkách.

V rámci studia dochází k propojení praktické a teoretické výuky. Studenti se účastní exkurzí, přednášek a výstav, které prohlubují a doplňují probrané učivo. Žáci mají na výběr studium anglického nebo německého jazyka. Kompletní výuka všech učebních oborů probíhá v areálu školy v Plzni – Křimicích.

Něco navíc

V rámci výuky žáci absolvují základní kurz svařování elektrickým proudem v ochranné atmosféře CO2 a získají svářečský průkaz. Ten si mohou rozšířit i na svařování plamenem, případně plastem. Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského průkazu skup. B.

Uplatnění

O vyučené žáky v oboru karosář (autoklempíř) je velká poptávka z řad firem. Po získání výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce lze pokračovat v nástavbovém studiu, které je zakončeno maturitou.

Přijímací zkoušky

Podmínkou pro přijetí je řádné ukončení základní školní docházky a zdravotní způsobilost potvrzená lékařem. Přijímací zkoušky se na tento obor nekonají, studenti jsou přijímáni na základě výsledků na základní škole a zájmu o obor.

Školní a vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy.

Přeskočit na obsah