STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Provoz a ekonomika dopravy – Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava

Čtyřletý obor vzdělání se zaměřením Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava je určen pro chlapce a dívky, poskytuje úplné střední odborné vzdělání, které je zakončeno maturitní zkouškou.

O oboru

Úplné střední odborné vzdělání je zajištěno všeobecně vzdělávací složkou výuky (základní všeobecné vzdělávací, společenskovědní a přírodovědné předměty) a odbornou složkou výuky (odborné a výběrové předměty: např. Silniční doprava a přeprava, Logistika, Počítačové odborné aplikace).

Součástí studia je i možnost získání řidičského oprávnění skupiny B.

Výuka a praxe

Během studia žáci získávají praktické zkušenosti v rámci praktické výuky, která probíhá ve čtvrtém ročníku přímo ve zvolených firmách, či ve škole při výuce předmětu

Praxe nebo Fiktivní firma. Získanou středoškolskou kvalifikaci může absolvent uplatnit při vykonávání odborných prací a činností v dopravních a přepravních firmách zajišťujících přepravu osob a zboží, ale i v ostatních firmách, které kladou důraz na ekonomické znalosti či znalosti jazykové. Ve výuce odborných výběrových předmětů dochází k propojení praktické a teoretické výuky.

Žáci se účastní různých besed a výstav, které prohlubují a doplňují probrané učivo. Žáci se mohou také dle svého zájmu zúčastnit četných exkurzí v našich i v zahraničních firmách např. (Škoda Mladá Boleslav, TPCA Kolín, BMW Dingolfing). Žáci se také zúčastňují Středoškolské odborné činnosti nebo soutěží, které se pořádají přímo ve spolupráci s konkrétními firmami – např. s Úřadem práce Plzeň a ČSAD Plzeň, a. s.

Uplatnění

SPŠ dopravní, Plzeň spolupracuje se Svazem spedice a logistiky, Sdružením automobilových dopravců Česmad, Českými drahami, Leteckou záchrannou služkou Líně, logistickými a dopravními firmami a s ostatními dopravními školami v České republice.

Absolventi se mohou ucházet o studium na všech typech VŠ a pomaturitního studia.

Kontaktní adresa:

Ing. Vladimír Beneš

SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
e-mail: vbenes@dopskopl.cz
tel.: 371 657 135

Přeskočit na obsah