STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

EVVO

Naše škola byla vyhlášena školou udržitelného rozvoje 1. stupně na období let 2014 – 2016 a zelenou školou Plzeňského kraje za školní rok 2016/17.

Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

SPŠ dopravní, Plzeň byl u příležitosti dekády OSN „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ propůjčen titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“, a to na období 2014-2016.

Informace k získání titulu:

  • o udělení titulu může žádat škola , která je členem Klubu ekologické výchovy (KEV)
  • titul je propůjčen na 3 roky
  • k udělení titulu je potřeba vykázat činnost v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty za období 2011–2013

Školy jsou kategorizovány do třech stupňů

1. stupeň (nejvyšší)

Škola s dlouhodobými zkušenostmi s komplexní realizací EV, kdy jsou zapojeni téměř všichni pedagogové. Na škole působí koordinátor EV (nejlépe absolvent specializačního studia), který se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie a ŽP. Je zpracován dlouhodobý i krátkodobý (na jeden školní rok) školní program EV. Škole realizuje programy k EV v průběhu školního roku a zapojuje do svých aktivit i veřejnost. Postupně se stává centrem vzdělávání pro UR v rámci regionu, kdy spolupracuje se školami v okolí a podílí se na dalším vzdělávání pedagogů z okolních škol.

2. stupeň (střední)

Škola s dlouhodobějšími zkušenostmi s EV, zapojeno alespoň 50% pedagogů do aktivit EV, je ustanovený koordinátor, který však nemusí být absolventem specializačního studia. Občas se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie a ŽP. Je vypracován krátkodobý školní program EV, realizace EV probíhá pouze v rámci některých vyučovacích předmětů. Jsou realizovány programy k EV v průběhu školního roku, škola spolupracuje s okolními školami.

3. stupeň (začínající školy)

Škola s krátkodobými zkušenostmi s EV, zapojeno alespoň 20 % pedagogů nebo i jednotlivec (ve výjimečných případech), ustanovený koordinátor, který nemusí být absolventem specializačního studia, vypracován přehled aktivit k EV, realizace EV pouze v rámci několika málo vyučovacích předmětů, realizace dílčích programů k EV v průběhu školního roku, škola doposud nemá navázanou spolupráci s okolními školami či jinými institucemi v oblasti EVVO.

Certifikát „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“ převzali na Valné hromadě KEVu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze za účasti PhDr. Jindřicha Friče, náměstka ministra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Doc. PaedDr. RnDr. Milady Švecové, CSc., předsedkyně Klubu ekologické výchovy a JUDr. Karla Komárka, vedoucího tajemníka České komise pro UNESCO Ing. Jiří Svoboda, ředitel SPŠ dopravní, Plzeň a Ing. Jana Jindřichová, koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty SPŠ dopravní, Plzeň.

Zelená škola Plzeňského kraje

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje vyhlásil 8. ročník soutěže pro střední školy s názvem „Zelená škola Plzeňského kraje“.

Cílem této soutěže je ohodnotit a ocenit střední školy, které se aktivně zapojují do realizace školního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Ziskem titulu Zelená škola Plzeňského kraje za školní rok 2016/17 se může pyšnit i naše škola.

Finanční odměna 2 000 Kč bude využita na nákup permanentky do Zoologické a botanické zahrady města Plzně a zajištění výukových programů s ekologickou tématikou pro žáky naší školy.

Šek na finanční částku byl slavnostně předán zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru školství na Krajské konferenci EVVO, kterou uspořádalo KCVJŠ Plzeň dne 29. listopadu 2017. Ocenění převzala zástupkyně ředitele školy Ing. Irena Nováková a Ing. Jana Jindřichová, koordinátorka EVVO na SPŠ dopravní, Plzeň.

Přeskočit na obsah