STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Areál SPŠD Plzeň Křimice – projekt úspory energie

Projekt realizovaný v letech 2009-2010, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výměna výplní a zateplení obvodových stěn a střech budov školy. Realizací projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 192 t/rok a k úspoře energie cca 2 259 GJ/rok.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 34 087 502 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 28 974 377 Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 1 704 375 Kč (5%) a příspěvek Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň 3 408 750 Kč (10%).

Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň

Přeskočit na obsah