STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Autoopravář junior 2022

V termínu 19. – 21. dubna 2022 se v prostorách společnosti ŠKODA AUTO, a. s. Mladá Boleslav uskutečnil 27. ročník celostátního finále soutěže odborných znalostí a dovedností Autoopravář junior 2022, a to ve čtyřech kategoriích Automechanik, Karosář, Autolakýrník a Autotronik.

Hlavní myšlenkou a cílem pořádání této akce je systémová motivace žáků středních škol s výukou autooborů, propagace uvedených technických oborů a rozvoj spolupráce mezi budoucími zaměstnavateli žáků a středními školami v České republice. Dalším cílem je také porovnání znalostí a dovedností soutěžících a navázání spolupráce mezi vyučujícími a žáky jednotlivých škol.

Vyhlašovatelem 27. ročníku soutěže Autoopravář junior 2022 je každoročně Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR. Soutěž je tříkolová a skládá se ze školního kola, krajského kola a celostátního finále. Soutěže se pravidelně účastní žáci téměř všech škol s výukou autooborů v ČR, kterých je v současnosti 118.

Naši školu reprezentovali čtyři žáci:

Kryštof Vaďura – obor vzdělání Autotronik

Jan Soušek – obor vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel

Tomáš Kočka – obor vzdělání Autolakýrník

Petro Zeikan – obor vzdělání Karosář

Žák Petro Zeikan se v celostátní soutěži ve své kategorii umístil na krásném 3. místě. Ani ostatní žáci se nenechali zahanbit: Tomáš Kočka se umístil na 5. místě, Jan Souček na 12. místě a Kryštof Vaďura na 9. místě.

Všechny kategorie soutěže Autoopravář junior jsou zařazeny do rozvojového programu MŠMT ČR Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol, kategorie Automechanik, Karosář a Autolakýrník jsou dále zařazeny do přehlídky České ručičky.

Obsah soutěží vychází z Rámcových vzdělávacích programů a má tři části – teoretickou, poznávací a praktickou část. Do soutěže je tradičně zapojena celá řada partnerů z oblasti autoopravárenství, kteří se podílejí na zajištění jednotlivých úkolů, jejich hodnocení a cenách pro účastníky.

Pedagogický dozor na celé akci měl učitel odborného výcviku Jakub Jiří Melichar. Slavnostního vyhlášení výsledků se dne 21. dubna 2022 zúčastnila Ing. Irena Nováková, ředitelka školy a zástupci ředitelky Ing. Jaroslav Kašpar a Ing. Vladimír Baxa.

Přeskočit na obsah