STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Červnová beseda s podnikateli

V pátek 3. června 2022 proběhla k doplnění výuky ekonomických předmětů zajímavá beseda se dvěma podnikateli. Akci zorganizovaly Mgr. Jiřina Dušková a Ing. Michaela Stahlová pro své třídy PSD2 (Provoz a ekonomika dopravy, Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava) a PLG3 (Provoz a ekonomika dopravy, Komplexní logistika). Podnikatelé Václav a Karel předali žákům své zkušenosti pohodově, přátelsky a úsměvně. Seznámili je se svými osobními životními, studijními a pracovními osudy, důvody, proč se rozhodli podnikat, a s výsledky i s problémy svého podnikání. Vysvětlili, že dobrý podnikatel se vždy zajímá a stará o své zaměstnance. Jejich heslem je: „Chtěj dělat to, co Tě baví.“

Oba přednášející na svých životních i pracovních zkušenostech ukázali, že v současné době může každý vstoupit na trh s dobrým nápadem. Zdůraznili, že prvotní pracovní zážitky kvůli zkušenostem žákům nikdo nevezme, proto je pro ně dobré chodit do podniků na praxe a na brigády. Poslouchající žáci hodnotili jejich vyprávění jako velmi přínosné, informativní, povzbuzující, ale i zábavné. Ohodnotili, že oba přednášející mluvili upřímně a dali jim užitečné rady, jak nedělat chyby nebo se případně z chyb poučit.

Přeskočit na obsah