STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Den v Klatovech

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 se uskutečnil již 2. ročník projektového dne ve spolupráci firem České dráhy a Správa železnic se třídami PLD3 a PLD4 oboru Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením na Drážní a městskou dopravu. Obě železniční společnosti nám představily své pracovní pozice: průvodčí, pokladní, strojvedoucí, výpravčí, dispečer aj. Prohlédli jsme si zázemí železniční stanice, vyzkoušeli jsme si prodej jízdenek, ale také jsme se svezli do depa motorovou jednotkou řady 814. Velkým zážitkem byla jistě i prohlídka technických a reléových místností. 

Více o této exkurzi si přečteme na stránkách časopisu Železničář. 

Mgr. Daniela Bártíková a Ing. Helena Šleglová 

Přeskočit na obsah