STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Dvě besedy k finanční gramotnosti

Dne 4. května 2023 proběhly v naší škole dvě zajímavé a poučné besedy k výuce finanční gramotnosti, které provedly dvě finanční poradkyně z plzeňského občanského sdružení pro finanční gramotnost Figra. Přiblížily tak žákům důležitou peněžní tématiku, hlavně s reálnými příklady z praxe, aby žáci věděli, jak dobře nakládat se svými penězi a uměli se orientovat na finančním trhu.

Besedy zorganizovala Mgr. Jiřina Dušková pro třídy PLG2 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika) a PSD3 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava). Ve třídě PLG2 měli žáci téma „Osobní finance a domácí rozpočet“, kde se dozvěděli mnoho informací o výhodách spoření peněz, zejména stavebního a penzijního spoření s velkým důrazem odpovědnosti pro budoucnost. Ve třídě PSD3 se žáci seznámili s tím „Co vše se dá pojistit“, tj. s důležitostí životního a úrazového pojištění, které kryje i výpadek ušlých příjmů v případě nemoci či úrazu. Dozvěděli se podrobně i o možnostech neživotního pojištění, tj. pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijního připojištění a cestovního pojištění.

Přeskočit na obsah