STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Ekologická zahrada na SPŠD v Plzni-Křimicích

Dotační titul č. 7 – Zelené školní zahrady

Název projektu: Ekologická zahrada na SPŠD v Plzni-Křimicích

V pátek 25.10.2013 proběhlo slavnostní otevření

Výběrová komise Plzeňského kraje nám v rámci vyhlášení dotačního titulu „Zelené školní zahrady“ schválila projekt „Ekologická zahrada na SPŠD v Plzni-Křimicích. Časový horizont pro realizaci projektu byl stanoven v termínu od října 2012 do prosince 2013.

Cíl uvedeného programu je nám velmi blízký, protože podporuje netradiční formy výuky v oblasti environmentálního vzdělávání studentů, a to prostřednictvím přeměny tradiční školní zahrady na zahradu ekologickou. To byl hlavní důvod, proč jsme se rozhodli této dotace využít.

Na pozemku naší školy založíme ovocný sad, který budeme ošetřovat bez použití pesticidů a průmyslových hnojiv a na kterém by měla probíhat odborná výuka nejen žáků SPŠD Plzeň, ale i 1. stupně ZŠ v Plzni-Křimicích.

Postupnou realizaci projektu dokládají následující fotografie:

Přeskočit na obsah