STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Exkurze PBD2

Dne 23. června 2022 se žáci třídy PBD2 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Bezpilotní systémy a Drážní a městská doprava) zúčastnili exkurze do Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Z nabízených programů si vybrali Komentovanou prohlídku, kterou vedla Ing. Jandová. Žáci prošli nejzajímavější expozice zahrady a zapojili se do programu zajímavými dotazy. Akce prohloubila jejich znalosti z předmětu Biologie a ekologie, tematického bloku: Ochrana přírody. Jako dozor se exkurze účastnily Ing. Anna Hýbnerová a Ing. Marcela Peroutková Kubíková.

Přeskočit na obsah