STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Exkurze ŽST Staňkov 27. září 2022

Stejně jako vloni, tak i letos procvičovali žáci třídy PBD3 (obor Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením na Drážní a městskou dopravu) stavění výhybek a vlakových cest, seznamovali se se staničním a traťovým zabezpečovacím zařízením a jeho obsluhou v železniční stanici Staňkov.  

Prohlédli si i dopravní kancelář a přilehlé prostory. Jejich průvodcem a školitelem za velmi nevlídného počasí byl opět pan Martin, absolvent naší školy, nyní výpravčí v této ŽST. 

Na exkurzi žáky doprovázela Ing. Helena Šleglová 

Přeskočit na obsah