STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Expert ve výuce

V poslední den distanční výuky proběhla, jak jinak než online přes aplikaci Microsoft Office Teams, hodina s přizvaným odborníkem. Volnou chvilku si pro naše žáky našla Ing. Petra Koštová, která ve svých 30 letech byla nejmladší ženou na pozici District Manager pro Plzeňský Prazdroj a již o rok později se stala jedinou ženou na pozici District Manager Senior.

Petra si pro třídu PMD1 (studijní obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Manažer dopravy) připravila velmi poutavou prezentaci, během které žáky seznámila s náplní práce skutečného manažera. Celá hodina byla pojata interaktivní formou. Naši budoucí manažeři si mohli oblíbenou formou pomocí chytrého telefonu vyzkoušet řešit problémy a krizové situace, které jsou spojeny s touto vedoucí pozicí. V průběhu celé prezentace Petra ochotně odpovídala na všechny zvídavé otázky. Žáky život a kariéra manažera z úst skutečného odborníka nadchly a motivovaly je k dalšímu studiu

Přeskočit na obsah