STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Informace pro žáky Křimice

Zahájení školního roku ve středu dne 1. 9. 2021 (rozdělení tříd do učeben bude vyvěšeno u vrátnice školy):

v 8:00 hod.: třídy A2A, A2B, A3A, A3B, L3, K2, K3,

v 8:30 hod.: 1. ročník oboru podnikání (N1A, N1B) – sraz v atriu školy

v 9:00 hod.: třídy AT2A, AT2B, AT3A, AT3B, AT4, N2

v 10:00 hod.:1. ročníky oborů autotronik (AT1A, AT1B), mechanik opravář (A1A, A1B),

autoelektrikář (E1), karosář (K1), autolakýrník (L1) – rozdělení žáků do tříd

proběhne v atriu školy

(žádáme rodiče, pokud tak ještě neučinili, aby vyplnili evidenční kartu žáka – https://www.spsdplzen.cz/dokumenty-ke-stazeni/studium-na-skole/formulare-ke-stazeni/ a odevzdali ji hned první den třídnímu učiteli se správnými kontakty – maily, telefony).

Nástup na domov mládeže je možný od 18:00 hod. v úterý 31. 8. 2020.

Rodičům nebude umožněn vstup do prostoru školy a DM.

Potvrzení o studiu na dopravu se vydává denně od 25. 8. do 31. 8. v době od 8:00 hod. do 11:00 hod. v sekretariátu školy v Plzni – Křimicích.

Od 1. 9. se všechna potvrzení (včetně ISIC) budou vydávat hromadně prostřednictvím třídních učitelů (kdo vlastní Plzeňskou kartu, kartu Mariánku, Karlovarskou kartu, In Kartu ČD – po nahrání systému je možné jejich využití pro dopravu, pro výdej stravy ve školní jídelně, vstup na DM).

Ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 budou žáci testováni. Výjimku mají očkovaní a ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid-19 (doloží potvrzením). Žáci se mohou otestovat v některém z oficiálních míst a přinést potvrzení.

Žáci, kteří mají lékařské potvrzení, že nemohou nosit roušku, jsou povinni používat jiný ochranný prostředek.

Do 6. 9. budou žáci při třídnických hodinách a na dílně seznámeni se Školním řádem a dalšími pravidly, týkající se provozu školy i s ohledem na COVID 19 a výuky ve školním roce 2021/22. Žáci 1. ročníků (mimo Podnikání) obdrží pracovní oděv a obuv.

Nově příchozí žáci obdrží přihlašovací údaje do školního evidenčního systému Bakaláři (i pro zákonné zástupce). Dále obdrží přihlašovací údaje do systému Office365/Microsoft365 a současně na WIFI síť eduroam.

Proběhne hromadné focení nově příchozích žáků pro účely evidence v systému Bakaláři.

Požadavky na učebnice a další učební pomůcky budou žákům sděleny jednotlivými vyučujícími na první hodině daného vyučovaného předmětu.

Žáci budou proškoleni o bezpečnosti práce, seznámeni s pravidly při tělesné výchově, v počítačových učebnách, laboratořích, odborném výcviku apod.

Povinná pro každého žáka bude případně vyhlášená distanční výuka (on-line přes Bakaláře a Office365/Microsoft365).

Všichni žáci musí bezpodmínečně dodržovat ve všech vnitřních prostorách školy, dílen, DM nosit roušku a dodržovat hygienická pravidla.

Při škole působí Nadační fond, do kterého přispívá každý rodič ročně částkou 200 Kč. Účelem tohoto fondu je přispívat ke zkvalitnění školní výuky nákupem technického vybavení včetně potřebného software. Tím je umožněno více rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků. Také se z fondu pořizují ceny pro různé školní soutěže žáků a odměny pro nejlepší žáky v každé třídě.

Částka se vybírá prostřednictvím třídního učitele na začátku školního roku.

Stravování na naší škole je zajištěno ve školní jídelně, přihlášky ke stravování a další informace https://www.spsdplzen.cz/zak/jidelna/informace-o-stravovani/.

Pro kontakt s učiteli využívejte jejich mailové adresy ve tvaru prijmeni@spsdplzen.cz. Rovněž je můžete kontaktovat prostřednictvím programu Bakaláři, příp. mimo jejich výuku telefonicky přes ústřednu 377 822 310.

Pro informování vedení školy používejte adresu: krimice@spsdplzen.cz, případně telefony 377 822 313 (sekretariát), 603 510 400 (zástupce ředitele praxe), 377 822 314 (zástupce ředitele). Informace pro ředitelku předávejte mailem na adresu novakova@spsdplzen.cz, nebo telefonicky na číslo 371 657 170, příp. 777 484 200.

Přeskočit na obsah