STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Jaderné dny na ZČU, Plzeň

Již tradičně se naše škola zúčastnila akce organizované ZČU, Plzeň a Škoda JS, a. s. nazvané Jaderné dny. Ve středu 22. 9. 2021 se žáci třídy MPP2 pod dozorem PaedDr. Dagmar Pančíkové zúčastnili přednášky na téma Žijeme v poli záření s přednášejícím Ing. Ondřejem Novákem z Katedry jaderných reaktorů ČVUT, Praha.

Pojem „záření“ je často spojován s obavami z provozu jaderných elektráren. Málokdo si však uvědomuje, že zemský povrh, fauna i flora jsou tvořeny také radioaktivními prvky. Všechny živé organizmy jsou navíc vystaveny záření, které přichází z vesmíru. Zdroje radioaktivního záření si často spojujeme s provozem jaderných elektráren, ale významné uplatnění ionizujícího záření lze nalézt v průmyslu, chemii, biologii a medicíně.

Po přednášce následovalo první kolo znalostní soutěže zaměřené na nově získané poznatky, které bylo pod taktovkou Ing. Stefana Bajiče z FST ZČU, Plzeň. Tři nejlepší a nejrychlejší žáci Eliška Hrbáčková, Michal Šebele a Ivan Holeček postoupili do dalšího kola, kde hlavní výhrou byl tablet. Na pomyslný nejvyšší stupeň vítězů se nakonec postavil Michal Šebele.

Gratulujeme!

Přeskočit na obsah