STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Kurz základního lyžování

Dne 16.-21. prosince 2022 uspořádalo Centrum tělesné a sportovní výchovy Fakulty pedagogické ZČU Plzeň „Kurz základního lyžování“, kterého se zúčastnili také 4 učitelé SPŠD Plzeň.

Kurz pro instruktory základního školního lyžování probíhal na Špičáku na Šumavě. Skládal se z teoretické části a praktického výcviku.

Při přednáškách byli naši budoucí instruktoři seznámeni s historií lyžování, se správným způsobem použití lyžařské výzbroje a výstroje a se způsoby mazání lyží. Probrali také zásady bezpečného pobytu a pohybu na horách, předcházení úrazům při lyžování a zásady plánování a realizace celodenního výletu. Dále se při přednáškách seznámili se zásadami plánování a realizace školního lyžařského kurzu. Nedílnou součástí teoretické části byla všeobecná lyžařská průprava, technika a metodika výcviku.

Výcvik probíhal jak na běžeckých, tak i na sjezdových lyžích. Nejprve proběhla všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích, poté běh na lyžích klasickou technikou a specializovaná lyžařská průprava a průpravná cvičení pro bruslení.

Na sjezdových lyžích byl výcvik směřován ke správnému provedení jednotlivých druhů oblouků. Od nácviku oblouku v pluhu, přes přívratné oblouky a základní smýkané oblouky, až po ukázku carvingového oblouku.

Po splnění teoretických i praktických požadavků získali naši učitelé Anna Hýbnerová, Michal Bórik, Václav Daňhel a Václav Hradecký licenci instruktor školního lyžování.

Přeskočit na obsah