STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Mezinárodní robotická soutěž „ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2021 EU“ v rámci výzvy „Budoucí autonomní městská mobilita“

Dne 16. 2. 2021 se dva týmy sestavené z žáků naší školy zúčastnily mezinárodní robotické soutěže spolu s účastníky z Německa, Slovenska a Chorvatska.

Vzhledem k epidemiologické situaci byla příprava na tuto soutěž velmi složitá, protože nebylo možno se scházet ke společné práci. Nejdříve bylo potřeba vybrat ochotné žáky, kteří v podstatě individuálně doma případně on-line za instrukcí pana učitele Ing. Petra Neduchala připravili soutěžní modely autíček.

V realizační skupině, ze které byly nakonec sestaveny dva týmy, byli zastoupeni žáci druhého a 4. ročníku oboru vzdělání Dopravní prostředky, zaměření Diagnostika a servis silničních vozidel. Nejvíce práce odvedli žáci Jan Vorlík a Michal Pavlíček ze třídy DP2 a Jiří Pavlíček a Ondřej Turek ze třídy DP4.

Protože naše škola není zaměřena na robotiku, kladli žáci při stavbě dvou podobných vozítek důraz především na konstrukci. Na stavbu hlavního korpusu byla použita stavebnice Merkur, jež je tradičním českým výrobkem a chlapci tuto značku využili i pro prezentaci typického českého produktu na mezinárodní scéně. Robotická část do značné míry vyžadovala zkušené rady pedagoga.

Soutěž (odehrávající se on-line) byla rozdělena do tří hlavních částí:
1. Nejlepší jízda – měření času na přesně stanovené dráze
2. Nejlepší design
3. Nejlepší prezentace v anglickém jazyce – komentář ke stavbě auta a reakce na dotazy hodnotící komise.

Je třeba říci, že všech tří kategorií se žáci zhostili velmi uspokojivě. Vzhledem k zaměření naší školy žáci nijak neaspirovali na nejvyšší umístění, ale řídili se pravidlem: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“

Přeskočit na obsah