STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Zápis č. 1/2021

Zasedání Školské rady neproběhlo prezenční formou z důvodu pandemických opatření a vyhlášeného nouzovému stavu, ale elektronicky, průběžně od 24. 2. do 26. 2. 2021.

Zúčastnění:

Mgr. Bohumila Pytlíková, Ing. Lenka Volková, paní Lenka Mošnová, paní Helena Vargová, paní Vladimíra Repelová, žákyně Kateřina Rubášová, Ing. Martin Dezort, Ing., Mgr. Pavel Karpíšek, Mgr. Josef Houška

Elektronickou komunikaci vedla:

Mgr. Bohumila Pytlíková, předsedkyně školské rady

Předmět komunikace:

1. Informace k závěrečným a maturitním zkouškám
2. Výroční zpráva
3. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy
4. Zpráva o hospodaření školy za rok 2020

Průběh elektronické komunikace:

Dne 28. 1. 2021 byli členové školské rady informování, že dosud nemohly proběhnout volby nové školské rady, její složení tedy zůstává v nezměněné podobě. V průběhu února budou všem členům elektronicky zaslány podklady obvyklé pro jednání školské rady, tedy výroční zpráva za rok 2020, informace o hospodaření školy za rok 2020, koncepce rozvoje v případě změn a informace o připravovaných změnách závěrečných a maturitních zkoušek. Dne 24. 2. 2021 byly všem členům školské rady zaslány veškeré potřebné dokumenty a informace, jak dále postupovat. Byli požádáni o elektronickou odpověď, v níž se vyjádří, zda souhlasí se schválením těchto dokumentů.

1. Informace k závěrečným a maturitním zkouškám

Členové školské rady byli seznámeni s přípravami, průběhem a pravidly hodnocení profilových částí maturitních zkoušek oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou a závěrečných zkoušek oborů vzdělání zakončených výučním listem. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělání byla schválena.

2. Výroční zpráva

K výroční zprávě nebyly připomínky a byla školskou radou schválena.

3. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

V koncepci nedošlo k žádným změnám, dotazy nebyly žádné.

4. Zpráva o hospodaření školy za rok 2020

Ekonomické oddělení zaslalo přílohy, týkající se hospodaření, které jsou součástí výroční zprávy.

Veškerá komunikace bude vytištěna a přiložena k tomuto zápisu.

Dne 26. února 2021
Zapsala: Mgr. Bohumila Pytlíková

Přeskočit na obsah