STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Zápis č. 1/2022

ze zasedání Školské rady, které se konalo dne 22. února 2022 od 15:00 hodin v zasedací místnosti EO Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň

Přítomni:

Ing. Vladimír Tichý, pan Jan Šmucler, pan Tomáš Jouja, paní Jana Uhlířová, Ing. Dita Žihlová, paní Eva Racková, žákyně Eliška Kolářová

Nepřítomni:

Ing., Mgr. Pavel Karpíšek – omluven

Paní Irena Tenorová – omluvena z rodinných důvod

Pozvaný host:

Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

Zasedání vedla:

Ing. Dita Žihlová, předsedkyně školské rady

Program jednání:

1. Zahájení

2. Školní řád

3. Informace k závěrečným a maturitním zkouškám

4. Výroční zpráva

5. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

6. Zpráva o hospodaření školy za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022

7. Diskuse

Průběh zasedání:

1. Zahájení školské rady

Jednání školské rady zahájila Ing. Dita Žihlová, předsedkyně školské rady. Přivítala přítomné, které seznámila s průběhem jednání, a omluvila nepřítomné členy školské rady.

2. Školní řád

Školní řád se od schválení v říjnu 2021 neměnil.

3. Informace k závěrečným a maturitním zkoušká

Členové školské rady byli seznámeni s přípravami, průběhem a pravidly hodnocení profilových částí maturitních zkoušek oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou a závěrečných zkoušek oborů vzdělání zakončených výučním listem. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělání byla schválena.

4. Výroční zpráva

Předsedkyně školské rady seznámila přítomné s výroční zprávou za kalendářní rok 2021. K výroční zprávě nebyly připomínky a byla školskou radou schválena.

5. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

Ing. Irena Nováková, ředitelka školy informovala o průběžném plnění schválené Koncepce záměrů rozvoje školy.

6. Zpráva o hospodaření školy a návrh rozpočtu na rok 2022

Ing., Bc. Slámová, ekonomka školy, připravila pro školskou radu podklady, s nimiž byli členové školské rady seznámeni předsedkyní školské rady. V případě, že bude mít některý z členů školské rady zájem o podrobnější informace, bude kontaktovat Ing., Bc. Slámovou.

7. Diskuze

Probíhala vždy k jednotlivým bodům programu. Hovořilo se o otázkách přijímání žáků, současném počtu přihlášených, připravovaných opravách, projektech.

Dne 22. února 2022

Zapsala: Žákyně Eliška Kolářová

Schválila: Ing. Dita Žihlová

Přeskočit na obsah