STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Zápis o konání voleb do ŠR

Zvoleni byli:

za zaměstnance:

Ing. Lenka Volková (škola Křimice)
Mgr. Bohumila Pytlíková (škola Karlovarská)
paní Vladimíra Repelová (DM Karlovarská)

za plnoleté žáky:

Serhii Tymoshchuk

za rodiče neplnoletých žáků:

paní Helena Vargová
paní Lenka Mošnová

za zřizovatele:

Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
Mgr. Josef Houška
Ing. Martin Dezort

V Plzni dne 14. listopadu 2017
Zapsala: Mgr. Blanka Felegy

Přeskočit na obsah