STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Odsávání výfukových plynů v dílnách praktického vyučování v Křimicích

Zařízení pro odsávání výfukových plynů v dílnách praktického vyučování v areálu Průkopníků 290 v Křimicích bylo již delší dobu nutností. Montáž a instalace zařízení na odsávání výfukových plynů, stavební úpravy a elektroinstalační práce jsme realizovali v roce 2020.

Osazením dílen novým technickým zařízením na odsávání výfukových plynů byl také naplněn bezpečnostní požadavek, kdy při práci s automobilovou technikou dochází k produkci emisí výfukových plynů, které je třeba z prostoru efektivně odsávat.

Realizací této investiční akce došlo k významnému zvýšení bezpečnosti pracovišť praktické výuky v rámci praktické výuky oborů vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (zaměření Automechanik) a 39-41-L/01 Autotronik. Jedná se o celkem osm dílen. Dílo realizovala firma Nederman ČR, s. r. o., Praha. Montáž odsávání výfukových plynů stála školu celkem 1.087.979,69 korun.

Přeskočit na obsah