STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Praktické hodiny chemie prvních ročníků

Aktuálně probírané téma zaměřené na ekologii v souvislosti se separací odpadů se stalo další vhodnou příležitostí pro uspořádání výuky mimo učebnu. Žáci prvních ročníků spolu s Mgr. Alenou Doudovou sbírali odpadky v okolí školy. Zároveň se učili či procvičovali postupy třídění takového nálezového odpadu do jednotlivých sběrových skupin, tak se propojil výklad s následnou praktickou činností.

Přeskočit na obsah