STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Projekt Šablony 2023-25

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 se zapojila do operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) různými aktivitami v rámci projektu „Šablony 2023-25“.

1. Všeobecné informace o projektu

Název projektu: Šablony 2023-25

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003006

Daný projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Realizace projektu je plánována na tři roky (od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025).

Zapojeno je 61 pedagogů školy a 22 pedagogů z DM.

Projekt přispívá k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky školy prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Žákům se bude v rámci projektových aktivit věnovat školní kariérový poradce, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele a sociální pedagog.

2. Kontakty

Hlavní manažerka projektu: Mgr. Božena Vaněčková, vaneckova@spsdplzen.cz

Věcná manažerka projektu: Ing. Irena Nováková, novakova@spsdplzen.cz

Přeskočit na obsah