STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Projekt Šablony III

1. Všeobecné informace o projektu

Název projektu: Šablony III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013864

Daný projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 se zapojila do operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) aktivitami v projektu „Šablony III“.

Realizace projektu je plánována na dva školní roky (od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021). Zapojeno je 57 pedagogů školy a 27 pedagogů z DM.

Pedagogičtí pracovníci budou absolvovat akreditovaná školení v rámci DVPP, doučovat žáky ohrožené školním neúspěchem, za účasti ICT techniků povedou moderní interaktivní výuku, sdílet své zkušenosti s pedagogy z různých škol, absolvovat stáže u zaměstnavatelů, do výuky zapojovat odborníky z praxe, uplatňovat metodu CLILu při odborných hodinách, vzájemně spolupracovat a sdílet zkušenosti.

Pro žáky na DM budou také zřízeny Kluby různých volnočasových aktivit, uskuteční se projektové dny a doučování.

Žákům se bude v rámci projektových aktivit věnovat školní kariérový poradce, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele a sociální pedagog.

2. Kontakty

a) Hlavní manažerka projektu: Mgr. Božena Vaněčková, vaneckova@dopskopl-kr.cz
b) Věcná manažerka projektu: Ing. Irena Nováková, novakova@dopskopl.cz

Přeskočit na obsah