STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Projekt Tatra do škol podruhé

Po velmi zdařilém zapojení do projektu Tatra do škol se naše škola, Plzeňský kraj, Správa a údržba Plzeňského kraje a samozřejmě Tatra Trucks, a s. dohodly na jeho pokračování neboli na stavbě dalšího vozu Tatra Phoenix.

Tentokrát se tým rozšířil o střední školy z Rokycan a Kralovic. K našim pěti žákům se připojilo po dvou z uvedených škol. Celkem se na stavbě podílelo šest žáků 3. ročníku oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel a tři žáci oboru vzdělání Autotronik.

Týdenní odbornou stáž všichni žáci spolu s pedagogickým doprovodem absolvovali ve dnech 4. – 8. dubna 2022 v Kopřivnici, kde se poprvé setkali s výrobou nákladních vozů. Vlastní stavba se pak uskutečnila v dílnách praktického vyučování v Křimicích.

Montážní díly byly do školy dopraveny 7. dubna 2022, kdy byl podepsán předávací protokol. S pomocí odborníků z Tatry se podařilo sestavit automobil za pouhých pět pracovních dnů. Bylo pak pěkné, poslechnout si zvuk nastartovaného motoru. Takto smontovaný a „oživlý“ vůz byl už přichystán na převoz do výrobního závodu k nezbytným finálním úkonům.

Dne 15. června 2022 byli všichni žáci spolu s učiteli odborného výcviku, vedením škol a zástupcem krajského úřadu účastni slavnostního předání vozidla Tatra Phoenix v rámci úspěšného dokončení projektu „Tatra do škol“ v Plzeňském kraji. Další cesta tohoto vozu povede do Jičína, kde ve firmě Kobit, spol. s r. o., bude osazen nástavbou dle zadání a potřeb Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚS PK). Kompletní tatra bude slavnostně předána generálnímu řediteli SÚS PK za přítomnosti představitelů kraje na půdě školy v Plzni–Křimicích. Předběžně stanovený termín slavnostního předání je stanoven na úterý 6. září 2022.

Tento jedinečný projekt otevírá školám další možnosti pro rozšíření výuky, žákům pak uplatnění na trhu práce i mimo segment osobních automobilů. Projektu proto přejeme zdar i do dalších let.

Přeskočit na obsah