STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Projektové aktivity pro základní školy

Akce projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji připravované pro partnerské základní školy pokračují i v letošním školním roce.

Dne 20. října 2022 se uskutečnil v rámci kroužku Dopravák projektový den pro žáky osmé a deváté třídy 31. ZŠ, Gerská 34, Plzeň. Kromě obecných informací o studijních oborech a možnostech vzdělávání na SPŠD, Plzeň měli účastníci možnost zhlédnout ukázky z výuky odborné praxe oboru vzdělávání Mechanizace a služby, zaměření Požární prevence pod vedením Ing. Bórika. Žáci třídy MPP3 (Mechanizace a služby, zaměření Požární prevence) předvedli ukázky požární techniky a technologií včetně speciálních oděvů.

Ing. Šneberger spolu s žáky DP4 (Dopravní prostředky, zaměření Diagnostika a servis silničních vozidel) zase účastníky projektového dne seznámili s technologiemi využívanými při výuce odborných předmětů obor vzdělávání Dopravní prostředky, zaměření Diagnostika a servis silničních vozidel.

Následně žáci po splnění zadaného úkolu diskutovali o nově získaných poznatcích a svých zážitcích. Doufejme, že se s některými z nich sejdeme v následujících letech na naší škole.

Přeskočit na obsah