STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Projektový den – 31. ZŠ

Dne 31. 5. 2022 jsme se s žáky 8. ročníků zúčastnili projektového dne na Střední průmyslové škole dopravní v Plzni. Žáci naší školy si v rámci praktických aktivit osvojili základy pro budování firmy. Při jejím vzniku prožili ve firmě jednotlivé role. Hra jim vysvětlila reálné příležitosti a hrozby, které se vyskytují na trhu.

Projektový den byl složen ze tří vzájemně propojených částí:

1. Teorie – struktura výrobní firmy, kde se tvoří přidaná hodnota.

2. Hra – demonstruje žákům, jak fungují jednotlivé oddělení reálné firmy a pomůže jim pochopit, co je důležité pro rozvoj firmy.

3. Stavba robota – v rámci simulovaného oddělení vývoj a výzkum žáci sestrojili a naprogramovali robota.

Přidanou hodnotou bylo využití vědy, výzkumu a marketingu propojenou s matematickými dovednosti aplikovanými do praktických úrovní užití. Pro řešitele všechny aktivity znamenaly důraz na komunikaci a týmovou spolupráci spojenou s kreativitou a iniciativou účastníků.

Projektový den byl připraven SPŠ dopravní v rámci projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021. Samotná návštěva střední školy pro žáky znamenala příležitost prohlédnou si prostory školy a seznámit se s prostředním, kam budou za rok směřovat.

Z celkového dojmu pak mohou žáci v budoucnu hledat směr k dalšímu studiu a uplatnění v oborech a oblastech s vysokou přidanou hodnotou.

Mgr. Jitka Šteflová a PhDr. Miroslava Huclová, Ph.D.

Koordinátorky projektu

Přeskočit na obsah