STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Projektový den Svojkovice

Dne 5. 4. 2023 se žáci třídy MP2A (Mechanizace a služby, zaměření Požární prevence) zúčastnili „Projektového dne“ u Policie ČR, Dálničního oddělení Svojkovice. Oddělení dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na jemu svěřeném území dálniční sítě, šetří dopravní nehody a projednává přestupky. Žáci měli možnost nahlédnout do každodenní činnosti oddělení a seznámili se s technickým zázemím kamerových systémů, vozovým parkem i specifikací činnosti dálničního oddělení.

Pedagogické dozory: Ing. Peroutková Kubíková a Mgr. Krejčová.

Přeskočit na obsah