STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Projektový den v ZŠ Chotěšov

Ve čtvrtek 18. listopadu zorganizovala v ZŠ Chotěšov Mgr. Jiřina Dušková Projektový den „Dopravák“, který proběhl formou zábavné hry. Tato akce vznikla v rámci projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“.

Po úvodním seznámení se studijními a učebními obory v naší SPŠ dopravní Plzeň se chotěšovští žáci rozdělili do soutěžních čtveřic (týmů), aby vzájemně porovnali své znalosti a doplnili si případné neznalosti. Pro žáky byla připravena „Burza vět“, skládající se ze tří částí: „Doprava“, „Technika“ a „Matematika“. Soutěžící si vždy zvolili věty, na které chtěli vsadit své body. Pokud vsadili na pravdivé věty, body se jim přičetly. Pokud vsadili na nepravdivou větu, body se jim odečetly.

Cílem bylo seznámit se s dopravní, technickou a matematickou tematikou. Důležitá byla týmová spolupráce žáků ve čtyřčlenných skupinách, kolektivní řešení problému a následně postupně společně logicky dojít ke správné odpovědi. Při zpětné vazbě, kdy se společně hodnotily znalostní odpovědi žáků, všechny týmy spolu výborně a nadšeně spolupracovaly. Na závěr všichni vesele a hlasitě zatleskali, neboť se jim celá akce moc líbila, a těší se na další spolupráci s naší SPŠ dopravní Plzeň.

Přeskočit na obsah