STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Recitační soutěž

V předvánočním čase, v úterý 12. prosince 2022, se konala na naší škole recitační soutěž.

Žáci soutěžili v kategoriích: recitace básně, dialog z divadelní hry a prezentace vlastního díla.

První místo v recitaci básně získala žákyně Michaela Kostelníková ze třídy MP2A (Mechanizace a služby, zaměření Požární prevence). Příjemně nás překvapila dvojice Tereza Kodetová a Daniel Bošek ze třídy MP2B (Mechanizace a služby, zaměření Požární prevence) svým dramatickým výstupem z divadelní hry Maryša. Trochu nás mrazilo v zádech při autorském čtení z připravovaného románu žákyně Ojibe Elizabeth Uchenny ze třídy PLG2 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika). Pěkným zpestřením a zároveň i zakončením soutěže bylo vystoupení Tomáše Bendy a Barbory Hofmanové ze třídy PLG2 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika) s písní Anděl od Karla Kryla.

Přestože jsme škola s odborným zaměřením, oceňujeme literární počiny našich žáků a věříme, že se v příštím školním roce opět shledáme s našimi nadějnými literáty (interprety).

Přeskočit na obsah